CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các vấn đề liên quan đến Ban Tăng sự Hệ phái Khất sĩ hiện nay

Chiều ngày 13/6/2020, HT. Minh Bửu – Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Tăng sự HPKS đã trình bày “Các vấn đề thuộc Ban Tăng sự Hệ phái Khất Sĩ hiện nay” đến đại chúng Tăng Ni tham gia Khóa Bồi dưỡng Trụ trì.

Ngay đầu buổi chia sẻ, Hòa thượng đã ôn lại những nét đẹp trong truyền thống Khất Sĩ như: thâu nhận người xuất gia, đào tạo, giáo dưỡng những vị Tập sự và Sa-di hình thành ý chí tu tập vững vàng trước khi bước vào hàng Tỳ-kheo. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh đến tư cách Tăng nhân và khẳng định đây là căn bản của đời sống người xuất gia, và vị trụ trì cũng không ngoại lệ. Hòa thượng chia sẻ: “Người tu phải có lý tưởng ly trần, tha thiết tầm cầu và học đaọ, quyết tâm trì chí mới có thể vượt qua chướng duyên nghịch cảnh trên đường tu. Nếu thời điểm hiện tại, bản thân những vị trụ trì và những vị đang đảm nhận những trọng trách của Ban Tăng Sự vẫn giữ gìn trọn vẹn những tâm niệm nêu trên thì mọi vấn đề liên quan đến đời sống tu học, tổ chức và quản lý tự viện, v.v… đều sẽ được vận hành một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả.”

Đề cao giá trị và ý thức tu hành hơn chức vụ hành chánh, Hòa thượng đã trích dẫn đoạn kệ đầu trong “Diệt Lòng Ham Muốn” trong Luật Nghi Khất Sĩ: “Người nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn, làm các việc cho được danh vọng với đời, thì khác nào mùi hương trầm bay thoáng qua thơm phức, nhưng trong giây phút thì tan mất hết; những người mê muội ấy chỉ biết háo danh, chớ không hề ra sức tìm chơn học đạo, dầu họ được toại kỳ sở nguyện đi nữa, họ cũng vẫn nghèo hèn về đạo đức, mà sau đấy họ còn ân hận mãi”. Hòa thượng cho rằng, đã là người xuất gia thì dù là làm việc gì cũng nên mang ý niệm “Tùy theo thời duyên cảnh ngộ mà gánh vác và lo tròn Phật sự. Nhưng cốt yếu vẫn phải làm sao gìn giữ giới luật, tinh tấn công phu để thấy rõ chơn tâm Phật tánh. Có như vậy mới có thể có được trí tuệ và khả năng diệu dụng trong bất cứ công việc hay vai trò, chức vụ mà Giáo hội và Hệ phái giao cho”.

Với hai điểm chính yếu nêu trên, Hòa thượng đã trích dẫn lời dạy của Tổ sư trong Chơn Lý và giảng giải để đại chúng Tăng Ni hiểu rõ và nhận thức kỹ càng.

Phần còn lại của buổi chia sẻ, Hòa thượng dành thời gian giải đáp những thắc mắc của đại chúng liên quan đến phạm vi Tăng sự.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan