CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa thượng Giác Hà: Tâm đức của người trụ trì

Sáng ngày 22/04 năm Mậu Tuất, ngày thứ năm của khoá Bồi dưỡng trụ trì, tại giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Hòa thượng Giác Hà - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự trưởng GĐ V đã quang lâm chia sẻ kinh nghiệm đề tài: “Tâm đức của một vị trụ trì” cùng hội chúng hơn 250 vị tỳ kheo.

Trong buổi chia sẻ, Hoà Thượng đã nhấn mạnh hai yếu tố cần thiết mà vị trụ trì phải làm.

1. Sự nỗ lực tu tập

Hòa thượng kể rằng, năm 1961, Hòa thượng được Đức thầy Giác Lý tế độ thế phát xuất gia, và sau đó giao cho một vị tỳ kheo khác làm thầy Bổn sư. Hòa thượng nương tựa tu học một thời gian nhưng không có sự an lạc và cảm thấy hạt giống bồ-đề, chí nguyện xuất gia của mình bị thất thối nên ngài đã bạch với Đức thầy Giác Lý và được Đức thầy gửi cho một vị thầy khác để nương tựa tu học. Nhờ vào sự hành trì đường lối tu tập tốt của vị thầy trụ trì nên Hòa thượng đã phát tâm dõng mãnh và tinh tấn tu tập cho đến ngày hôm nay.

Người trụ trì là một tấm gương lớn về sự tu tập để Tăng chúng noi theo. Hòa thượng dạy rằng, nếu người trụ trì có hạnh tu tốt thì sẽ cảm hóa đệ tử, và hãy xem đệ tử là con, là cháu để rải lòng từ bi.

2. Đạo tràng tịnh xá

Hòa thượng dạy, mỗi người tu xuất gia đều có hai ngôi chùa: Ngôi chùa bên trong và ngôi chùa bên ngoài. Ngôi chùa, ngôi tịnh xá bên ngoài là của Tam bảo, là của tổ thầy, là nơi nương tựa tu học cho chư Tăng Ni nên vị trụ trì phải biết thừa kế và phát huy. Tuy nhiên, ngôi chùa, ngôi tịnh xá bên trong mới quan trọng, đó chính là cái Tâm của mình. Hòa thượng  khuyên chư vị phải luôn nỗ lực tinh tấn tiến tu để đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho tự thân và cho toàn thể đạo tràng sống chung tu học.

Đây là những kinh nghiệm mà Hòa thượng có được trong quá trình trải qua hơn 50 năm bổ xứ trụ trì. Được Hòa thượng truyền trao những bài học thật vô cùng có giá trị, toàn thể hội chúng một lòng thành kính cảm phục bậc chư Tôn giáo phẩm, vị Thầy khả kính.

Chư Tôn đức tham dự khóa học

>> Nghe toàn bộ bài pháp tại đây

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan