CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Toàn chia sẻ chủ đề "Suy nghĩ về phẩm chất căn bản của vị Trụ trì trước thời duyên"

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2016, tại Tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, sau giờ HT.Thích Thiện Nhơn sách tấn cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá và hành giả tham gia mùa An cư kiết hạ trong Hệ phái (PL.2560 – DL.2016), HT.Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, tiếp nối tuần lễ “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” trong mùa An cư thông qua sự chia sẻ về chủ đề “Suy nghĩ về phẩm chất căn bản của một vị Trụ trì trước thời duyên”.

HTGiacToan 1

Cụ thể, HT.Giác Toàn chia sẻ: “Mỗi vị trụ trị phải là một vị đạo sư”, đây là nhiệm vụ, sứ mạng hết sức quan trọng cần phải có trước tiên của một vị trụ trì. Bên cạnh đó, một vị trụ trì tu học lâu năm với thân tướng, phẩm hạnh trang nghiêm, với thân khẩu ý thanh tịnh, với tinh thần thiểu dục tri túc, thanh bần đơn giản, luôn luôn trau dồi Giới Định Tuệ sẽ là bóng mát, là bậc mô phạm – là một vị “đạo sư chứng minh” đúng như định hướng phương châm Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Nên tập sống chung tu học/ Cái sống là phải sống chung/ Cái biết là phải học chung/ Cái linh là phải tu chung” đáng để cho các vị Tỳ-kheo tân học và Phật tử tại gia nương tựa tu học.

HTGiacToan VG2

Tiếp đó, Ngài nêu ra ba nội dung chính rất căn bản mà mỗi vị trụ trì cần phải dựa vào đó là nền tảng của Tam b ảo (Phật, Pháp và Tăng); Kinh Luật Luận và Tam vô lậu học (Giới, Định và Tuệ). Mỗi vị trụ trì cần phải kiểm chứng và trau dồi phẩm hạnh Từ - Bi - Hỷ - Xã cho tự thân để hiến tặng niềm hoan hỷ, làm v ơi bớt nỗi khổ đau cho tha nhân. Một điểm quan trọng mà HT.Giác Toàn nhắc nhở c hư vị trụ trì cần lưu ý đó là sự dấn thân độ sanh tuỳ theo mỗi không gian, tập quán vùng miền v.v... nhưng phải gắn liền với truyền thống “truyền đăng tục diệm” của c hư Phật và chư Tổ, có như vậy mới đưa đạo Pháp lưu thông và phát triển hưng thịnh.

Để kết thúc bài pháp thoại, Hoà thượng đã gửi đến toàn thể cTôn đ ức Tăng Ni 8 câu kệ để chư vị trư ng dưỡng và nâng cao đạo hạnh của bản thân :

“Tự viện tịnh xá chùa chiền

Cơ sở truyền thống nối duyên đời đời

Phật Pháp Tăng bảo tuyệt vời

Bóng mát nương tựa độ người thoát mê

Ma-ha Bát-nhã lần về

Tìm lại chơn tánh Bồ-đề ngày xưa

Trụ vương gia pháp thuyền đưa

Trì Như Lai tạng thượng thừa hồng ân”.

HTGiacToan VG1

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan