CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Toàn: Thăm đại chúng buổi cuối cùng trong khoá Bồi dưỡng trụ trì năm 2020

Chiều nay, ngày 15-6-2020, là buổi sinh hoạt cuối cùng của khóa Bồi dưỡng trụ trì năm nay, đại chúng đã được cơ duyên tham vấn, đặt những câu hỏi còn thắc mắc nghi ngờ, trước khi bắt đầu HT. Giác Phúc - Chứng minh giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm đến giảng đường chứng minh và thăm hỏi đại chúng. Sau đó nhị vị Hòa thượng chứng minh: HT. Giác Toàn và HT. Giác Hà giảng giải, tháo gỡ những khúc mắc ấy để mọi người được tường tri. Trong thời khóa này đại chúng đã đặt khá nhiều câu hỏi hay như có vị hành giả đặt câu hỏi sau khi rời khóa về lại trú xứ thì vị trụ trì cần quan tâm nhiều hơn về vấn đề truyền thống hay hội nhập? HT. Giác Toàn, Trưởng ban tổ chức, đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo để trả lời, giảng giải cho hành giả cùng đại chúng được tường tri. Hòa thượng đã dẫn lời dạy của đức Tổ sư để giảng giải và nhấn mạnh đến tinh thần tích lũy công đức để hoàn thiện đạo hạnh của người xuất gia, cũng như đoạn trừ được những tâm bất thiện do tham sân si chỉ đạo. Đồng thời qua đó hòa thượng chỉ dẫn phải tùy duyên, đôi khi cố giữ truyền thống để giữ gìn bản sắc khất sĩ nhưng có lúc lại phải hội nhập để hoằng pháp lợi sinh, đem đạo vào đời…., không nên cứng nhắc bám giữ vào một thứ để làm suy yếu đạo pháp. Tinh thần tự độ, độ tha là hành trang, con đường mà người xuất gia hay vị trụ trì đều cần phải bước qua. Tinh thần này luôn hỗ trợ và tương quan với nhau.

Sau đó có vị lại đặt câu hỏi, vị trụ trì có cần mở mang thêm đạo tràng hay không? Hòa thượng nhấn mạnh tùy duyên, tùy hoàn cảnh của mình. Nếu đủ khả năng thì tạo thêm nhưng nhớ phải giữ gìn được bản sắc thanh thoát, sự an vui của người tu; bằng không thì nên cố gắng củng cố đạo tràng đã có và làm cho thịnh hơn, đừng để cho đạo tràng bị mai một bởi lo cho 1 đạo tràng khác, đánh mất nguồn cội của mình và cuối cùng không được chi. 

Cuối thời hòa thượng đã sách tấn đại chúng tinh tấn trên con đường tu học để tích lũy được Thất thánh tài, Thất bồ đề phần và hoàn thành sứ mệnh của người xuất gia. 

Sau đây là những hình ảnh:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan