CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Thích Thiện Nhơn: Trách nhiệm trụ trì với Giáo hội Phật giáo Việt Nam

“Giáo hội Phật giáo Trung ương và các cấp từ Tăng Ni mà ra. Giáo hội các cấp ra đời cũng là để phục vụ lại cho Tăng Ni, cho cơ sở Tăng Ni quản lý, bảo vệ quyền lợi và nguyên tắc cơ bản cho Tăng Ni sinh hoạt. Vì thế, Tăng Ni cần có trách nhiệm với giáo hội các cấp, trách nhiệm ấy không gì khác hơn là tôn trọng Giáo hội các cấp, truyền thống sơn môn pháp phái, phục tùng giáo hội, tuân thủ những quy định Giáo hội đã ban hành như Hiến chương, Nội quy Tăng sự và các quy định, nghị quyết khác, góp phần làm cho Giáo hội ngày càng phát triển trang nghiêm”.

Đó là lời khẳng định của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đến gần 300 hành giả trong khóa Bồi dưỡng trụ trì đang diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP. HCM) vào sáng nay, 04/06/2018.

Đến với hội chúng là những vị đang hoặc chuẩn bị đảm trách cương vị trụ trì một ngôi tịnh xá – một cơ sở của Giáo hội, Hòa thượng đã thay mặt HĐTS TƯGHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương gởi lời thăm viếng và tán dương chư Tôn đức HPKS đã giữ được truyền thống tổ chức khóa Bồi dưỡng tập trung vào đầu mỗi mùa An cư kiết hạ kể từ năm 1981 cho đến nay, cũng như tán dương nỗ lực tu tập, hành trì cho đến tinh thần cầu học để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của mỗi vị trụ trì tham dự khóa bồi dưỡng này.

Trong thời pháp thoại mang chủ đề “Trách nhiệm trụ trì”, Hòa thượng Chủ tịch đề ra 5 trách nhiệm đối với mỗi người Tăng sĩ khi đảm trách cương vị đứng đầu một ngôi tự viện – tịnh xá, bao gồm: Trách nhiệm đối với tự thân, trách nhiệm với cơ sở, trách nhiệm với Giáo hội, trách nhiệm đối với Đạo pháp, và trách nhiệm đối với xã hội.

Vì thời lượng có hạn và muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nên trong thời pháp vày, Hòa thượng xoáy sâu trình bày về tránh nhiệm của trụ trì đối với Giáo hội. Đây là kỳ An cư kiết hạ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam sau Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2017 – 2022). Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, đến nay, trên toàn quốc có 53.941 Tăng Ni với 18.446 cơ sở tự viện. Cơ chế tổ chức của Giáo hội cũng lớn mạnh và hoàn thiện từ cấp Trung ương đến địa phương (cơ chế hàng dọc). Đến nay, Giáo hội đã hình thành được 63/63 Ban Trị sự cấp tỉnh thành, 78 BTS cấp thành phố trực thuộc tỉnh trong đó 5 BTS trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ), 541 BTS cấp quận, huyện, thị xã. Thêm vào đó, sự thành lập và hoạt động có hiệu quả của các Ban, Ngành, Viện Trung ương cho đến các ban chuyên ngành địa phương (cơ chế hàng ngang) đã giúp cho Giáo hội phủ sóng trên tất cả các địa bàn trong cả nước hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đại hội VIII đã đề chương trình hoạt động gồm 9 mục tiêu và 45 điểm. Ngoài sự kế thừa 6 mục tiêu, chương trình tổng quát của các nhiệm kỳ trước*. Đại hội lần này đã đưa ra 3 mục tiêu mới bao gồm: Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật; Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Chủ động, tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới. Kết nối chặt chẽ với các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài; Kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng đồng.

Hòa thượng kêu gọi tất cả Tăng Ni, đặc biệt là các vị trụ trì cùng chung tay để Giáo hội hoàn thành các mục tiêu, chương trình hoạt động tổng quát này. Nếu được vậy, Giáo hội sẽ ngày một lớn mạnh, Đạo pháp càng vững mạnh cũng có nghĩa là cơ sở, Tăng Ni được phát triển và vững mạnh.

Trong phần kết luận, Hòa thượng khẳng định những thành quả tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển ngày nay chính nhờ sự chung tay phụng sự của tất cả Tăng Ni cũng như sự ổn định, phát triển của các cơ sở tự viện, tịnh xá cả nước. Đặc biệt là sự đoàn kết, hòa hợp của tất cả các sơn môn pháp phái thành viên sáng lập Giáo hội ngay từ buổi đầu, trong đó Hệ phái Khất sĩ đã thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Giáo hội. Đã góp một đóa hoa tươi thắm vào vườn hoa tươi đẹp của Giáo hội

Để bày tỏ sự tôn kính đối với bậc lãnh đạo Giáo hội, trước thời pháp thoại chư Tăng Ni hành giả khóa Bồi dưỡng trụ trì đã đảnh lễ vấn an và cầu pháp. Hòa thượng Giác Pháp đã đại diện chư Tôn đức Thường trực giáo phẩm Hệ phái và toàn thể Tăng Ni Khất sĩ có lời kỉnh trọng ân đức đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Chú thích:

* 6 mục tiêu của các kỳ Đại hội trước bao gồm: Phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; Đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp hằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử. Định hướng pháp môn tu tập phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội; Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo Tăng, Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Phật học và nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo; Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động phật sự, quản lý tự viện, sinh hoạt của Tăng, Ni theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

Chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Đại diện chư Tôn đức đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch cầu pháp

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan