CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch Khóa Bồi dưỡng trụ trì PL. 2568 – DL. 2024

KẾ HOẠCH

KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ PL. 2568 – DL. 2024  

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,
Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá,

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOÁ HỌC

- Khóa học: Bồi dưỡng trụ trì PL. 2568 – DL. 2024

- Chủ đề: TRỤ TRÌ VỚI GIỚI ĐỊNH TUỆ

- Thời gian: 7 ngày (từ 18-24 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm 25-31/5/2024).

Sáng: 8g00 đến 10g30; Chiều: 13g30 đến 16g30. Mỗi buổi học giải lao 30 phút.

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

II. ĐỐI TƯỢNG

Chư Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ trì, Tri sự, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thuộc 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới Phật giáo Khất sĩ, gồm 332 vị.

Giáo đoàn I: 15 vị. Giáo đoàn II: 15 vị. Giáo đoàn III: 38 vị. Giáo đoàn IV: 26. Giáo đoàn V: 12 vị. Giáo đoàn VI: 13 vị. Tổng chư Tăng: 119 vị.

Về phía chư Ni. Ni giới Hệ phái Khất sĩ: 96 vị. Ni giới Giáo đoàn I: 25 vị. Ni giới Giáo đoàn III: 33 vị. Ni giới Giáo đoàn IV: 53 vị. Ni giới Giáo đoàn VI: 6 vị. Tổng số chư Ni: 213 vị.

Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm, mỗi vị phải tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp các vị vì một lý do nào đó vắng mặt phải có lý do chính đáng, tối đa chỉ vắng 4 buổi, mới được cấp phát GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ 2024.

III. MỤC TIÊU

Nhằm củng cố đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, nâng cao các kỹ năng quản lý tự viện, hoằng pháp lợi sanh đối với một vị Giáo phẩm và vị đứng đầu trong Ban Quản trị ở các miền tịnh xá trong bối cảnh đương đại. Sau khi kết thúc khóa, các vị tham gia học tập mong đạt được các điều cụ thể:

1. Lý tưởng và phụng sự

- Củng cố lý tưởng của một vị xuất gia giải thoát và theo đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Thúc đẩy sự dấn thân phụng sự nhân sinh.

2. Kiến thức

- Nắm vững giáo lý của Phật giáo và đường lối của Phật giáo Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang đã tuyên thuyết ghi lại trong bộ Chơn lý.

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Quản trị tự viện.

- Nắm vững các quy định trong hệ thống Pháp luật, Luật Tín ngưỡng của Chính phủ, Hiến chương của Giáo hội vừa được tu chỉnh trong Đại hội IX vừa qua, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Nghị định của Giáo hội trong kỳ họp gần nhất.

- Nắm vững các hoạt động chủ yếu và thứ yếu của Giáo hội và Hệ phái để đồng hành.

3. Kỹ năng

- Nhận biết trình độ, tâm tư của từng đối tượng người xuất gia và tại gia để tùy nghi giáo hóa.

- Phát triển kỹ năng “ứng phó đạo tràng” và giải quyết các vấn đề pháp lý tại địa phương.

4. Thái độ

- Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương để cùng xương minh Phật pháp.

- Hòa nhã với mọi đối tượng để công cuộc hoằng pháp lợi sanh và tu tập được thuận lợi và thành tựu.

 

IV. BAN CHỨNG MINH VÀ BAN TỔ CHỨC

* BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái – Đệ nhất Chứng minh

HT. Giác Giới – Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh – Đệ nhị Chứng minh

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái - Đệ tam Chứng minh

HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái- Đệ tứ Chứng minh

* BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. Giác Toàn (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP)

Phó trưởng ban Thường trực: HT. Giác Pháp (Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực Ban Thường trực GPHP)

Ban Chủ tọa: HT. Minh Tuyên, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Nhân,  HT. Minh Hóa, HT. Giác Điệp.

Ban Giáo thọ, thuyết trình: Lãnh đạo Giáo hội PGVN có 4 vị, chư Tăng có 7 vị, chư Ni có 5 vị và Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo TP.HCM.

Ban Thư ký – Văn phòng:  TT. Giác Hoàng, TT. Giác Nhường, TT. Minh Liên, TT. Giác Nhẫn, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Nghi,  ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Trúc, NS. Hạnh Liên, NS. Sanh Liên, NS. Hòa Liên (GĐ III), SC. Duyên Liên, SC. Hòa Liên (NGHPKS).

Ban Kiểm soát: TT. Giác Nhẫn, TT. Minh Đạo, ĐĐ. Minh Bổn, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Giác Khương, ĐĐ. Minh Toàn, NS. Huệ Liên (NGHPKS), SC. Duyên Liên (NGGĐ I), NS. Hoa Liên và NS. Chánh Liên (NGGĐ III), NS. Hạnh Liên và NS. Hiếu Liên (NGGĐ IV), NS. Sanh Liên (NGGĐ VI). 

 

V. LỊCH GIẢNG

NGÀY 18-4 ÂL (Thứ Bảy, 25-5-2024)

Buổi sáng:

08g00 – 09g00: Khai mạc

- MC: ĐĐ. Minh Nghi

- Phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng Ban Tổ chức 

09g00 – 10g30: HT. Giác Pháp: “Quá trình đào tạo một tu sĩ Phật giáo”

Buổi chiều:

13g30 – 14g45: HT. Giác Pháp: “Quá trình đào tạo một tu sĩ Phật giáo” (tiếp theo)

 15g30 – 16g30: Vấn đáp và Chủ tọa đúc kết cả ngày  

NGÀY 19-4 ÂL (Chủ Nhật, 26-5-2024)

Buổi sáng:

08g00 – 09g15:  HT. Giác Toàn: “Trụ trì với sứ mạng trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng”

09g45 – 10g30: Chủ tọa chủ trì vấn đáp

Buổi chiều:

13g30 – 15g00: TT. Thích Minh Nhẫn: “Truyền thông Phật giáo hiện nay: Cơ hội và thách thức”

15g30 – 16g30: Tổng kết Đại lễ Kỷ niệm 100 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời và tặng bằng Tuyên dương Công đức

 

NGÀY 20-4 ÂL (Thứ Hai, 27-5-2024)

Buổi sáng

08g00 – 09g30: HT. Giác Giới: “Quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang về Giới – Định – Tuệ”

09g45 – 10g30: Thảo luận

Buổi chiều:

13g30 – 14g45: HT. Minh Tuyên: “Tư tưởng Bồ-tát đạo với sự tu tập Giới Định Tuệtrong Chơn lý”

15g00 – 16g00: Thảo luận  

NGÀY 21-4 ÂL (Thứ Ba, 28-5-2024)

Buổi sáng: 

08g00 – 09g15: HT. Huệ Thông: “Luật Phật và luật xã hội”

09g45 – 10g30: HT. Huệ Thông: Vấn đáp về một số vấn đề vướng mắc

Buổi chiều:

13g30 – 14g00: TT. Giác Nhường “Vài điều chia sẻ với các vị Khất sĩ trẻ khi làm trụ trì”

14g00 – 14g30:  NT. Hiệp Liên: “Đức Tổ sư với tinh thần Tam vô lậu học trong nếp sống hiện nay”

14g30 – 15g00: NS. Phụng Liên “Trăn trở về trách nhiệm hoằng pháp của tu sĩ Phật giáo trong thời đại 4.0”

15g30 – 16g00: NS. Hải Liên: “Ba môn tu học Giới Định Tuệ”  

16g00 – 16g30: Vấn đáp và Chủ tọa đúc kết cả ngày

NGÀY 22-4 ÂL (Thứ Tư, 29-5-2024)

Buổi sáng:

08g00 – 09g15: TT. Thích Phước Nguyên: “Một số điểm trọng yếu trong Hiến chương GHPGVN”

09g45 – 10g30: Ban Tôn giáo TP. HCM (chia sẻ các hoạt động Phật sự GHPG TP.HCM)

Buổi chiều:

13g30 – 14g45:  HT. Minh Thành: “Quan niệm giữ giới trong Chơn lý

15g15 – 16g00:

         - NT. Tuyết Liên: “Tam vô lậu học được trình bày trong Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

- NS. Hiếu Liên (Phân đoàn I): “Giới định tuệ trong thiền tập và trong sinh hoạt thường nhật”

16g00 – 16g30: Vấn đáp và Chủ tọa đúc kết cả ngày

NGÀY 23-4 ÂL (Thứ Năm, 30-5-2024)

Buổi sáng:

08g00 – 09g15: TT. Giác Hoàng: “Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ ngày nay”

09g40 – 10g00: Báo cáo các Quỹ của hệ phái (ĐĐ. Giác Phước, NS. Hiếu Liên)  

10g00 – 10g30: Vấn đáp

Buổi chiều:

13g30 – 14g30: Vấn đáp

14g30 – 15g00: NS. Tuệ Liên: “Quan điểm về Giới Định Huệ trong Chơn lý của

đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

15g45 – 17g15: TT. Thích Nhật Từ: “Cách tổ chức các khóa tu góp phần phát triển Phật giáo”

NGÀY 24-4 ÂL (Thứ Sáu, 31-5-2024)

Buổi sáng:

08g00 – 09g15: TS. Nguyễn Thị Định (Trưởng phòng Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ): “Triển khai một số điểm trong Nghị định số 95/2023/NĐ-CP”

09g45 – 10g30: Ban Tôn giáo Chính phủ (vấn đáp)

Buổi chiều:

13g30 – 14g30: Vấn đáp các vấn đề còn tồn đọng (HT. Giác Pháp chủ trì)

15g00: Lễ Tổng kết (Có chương trình chi tiết):

- Niệm Phật cầu gia hộ

         - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

         - Báo cáo của Ban Thư ký 

         - Trao Giấy chứng nhận

         - Đúc kết của Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái

         - Đạo từ của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ - Chủ tịch HĐTS GHPGVN

          - Cảm tạ của BTC

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan