CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khái quát khóa Trao đổi kinh nghiệm trụ trì PL.2559 - DL.2015

phap vien 5Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô,

Kính thưa đại chúng,

Nhằm xác định vai trò, bổn phận, trách nhiệm và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì trong giai đoạn hiện nay cũng như ôn lại lời dạy của đức Phật, lịch đại Tổ sư truyền giáo, và lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ (nay là Hệ phái Khất sĩ) để thấy sự tương hợp giữa đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang với lời dạy của đức Phật và chư lịch đại Tổ sư, nhân đầu mùa An cư như thường lệ, năm nay chư Tôn đức Hệ phái xin phép Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN Q. 2, tổ chức Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì trong vòng thời gian một tuần, từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Ất Mùi (nhằm ngày 4 đến 10 tháng 6 năm 2015 dl).

Đồng thời, Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì còn nhằm mục đích cùng nhau thảo luận, tìm ra những giải pháp phù hợp trước những vấn đề khó khăn của người con Phật, vừa làm Phật sự tiếp độ chúng sinh vừa tu tập vẫn có thể để đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong hiện tiền. Đây cũng là cơ hội để chư hành giả tham dự An cư được nghe những lời tâm huyết và sách tấn từ chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái. Nhân đây, chư Tôn đức Giáo phẩm đã thống nhất, cứ mỗi năm vào đầu mùa An cư sẽ mở Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì hầu mang lại lợi thiết thực cho các vị trụ trì, phó trụ trì và chư Tăng Ni Hệ phái.

Đến chứng minh và tham dự lễ khai mạc, gồm có:

- HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL. 2559 – DL. 2015.

- HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, đương vi Chứng minh khóa An cư PL. 2559

- HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, đương vi Thiền chủ khóa An cư PL. 2559.

- HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, đương vi Chứng minh khóa An cư PL. 2559.

- HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức khóa Trao đổi kinh nghiệm trụ trì, đương kim Hóa chủ Hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang

- HT. Giác Hà – Phó ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Tri sự trưởng Giáo đoàn V, đương kim Phó Hóa chủ Hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang.

- HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái.

- Các vị Tôn túc Giáo phẩm Hệ phái: TT. Giác Nhân (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái), TT. Minh Hóa (Phó Thư ký Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang), TT. Giác Trí (Giáo phẩm Hệ phái), TT. Giác Đăng (Giáo phẩm Hệ phái), TT. Giác Tây (Giáo phẩm Hệ phái), TT. Giác Minh GĐ I (Giáo phẩm Hệ phái), TT. Giác Minh GĐ II (Giáo phẩm Hệ phái), TT. Giác Nhuận (Giáo phẩm Hệ phái) cùng với chư Tôn đức Tăng hiện diện.

Về chư Tôn đức Ni, có các vị Ni trưởng: NT. Chiêu Liên, NT. Tố Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Thông Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Mai Liên, NT. Cảnh Liên, NT. Khoa Liên, NS. Yến Liên, NS. Tuyết Liên và nhiều Ni sư Giáo phẩm khác.

Đến tham dự Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì năm nay, ngoài 143 hành giả An cư, Giáo đoàn I có 10 vị, Giáo đoàn II có 10 vị, Giáo đoàn III có 10 vị, Giáo đoàn IV có 10 vị, Giáo đoàn V có 11 vị, Giáo đoàn VI có 6 vị. Như vậy, tổng số Tăng tham dự khóa trao đổi kinh nghiệm trụ trì này là 57 vị.

Về phía chư Tôn đức Ni, Ni giới Hệ phái Tổ đình Ngọc Phương có 20 vị, Ni giới Giáo đoàn Phân đoàn 1 có 17 vị, Phân đoàn 2 có 22 vị, nhóm Ni trưởng TX. Ngọc Lâm (Long Hải) có 8 vị, nhóm cố Ni trưởng Cung Liên có 6 vị, Ni giới Giáo đoàn III có 21 vị, Ni giới Giáo đoàn I có 11 vị. Tổng cộng 104 vị.

Cùng với sự hiện diện của 143 vị Tăng đang An cư kiết hạ tại Pháp viện. Tổng cộng cả Tăng Ni hiện diện mỗi ngày khoảng 300 vị.

Trong lễ khai mạc, Hòa thượng Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì đã phát biểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì này, đồng thời Hòa thượng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Ban Trị sự GHPGVN Q. 2 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì được thực hiện tốt đẹp.

Nội dung chính của Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì này gồm 2 mảng: 1) Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang. Và 2) Cách tiếp chúng độ Tăng trong truyền thống Hệ phái Khất sĩ.

Nội dung thứ nhất được chư Tôn đức Hệ phái quan tâm chia sẻ trong nhiều bài thuyết trình. Nội dung thứ hai như là một dấu chỉ để những vị trụ trì quan tâm hơn nữa về số lượng cũng như chất lượng đào tạo Tăng Ni Hệ phái. Các bài viết thể hiện nhận thức về vấn đề này tuy không nhiều, nhưng chắc chắn đó là vấn đề mà mỗi vị trụ trì và Tăng nhân trong truyền thống Khất sĩ cần ưu tư, trăn trở hơn.

Buổi sáng làm việc từ 7g30 đến 10g30. Buổi chiều từ 13g30 đến 16g30. Chương trình Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì được chư Tôn đức trình bày theo các đề tài như sau:

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI

CHỦ GIẢNG

Ngày thứ 1

(18/4/Ất Mùi)

Sáng

- Lễ khai mạc

- Đề tài:

“Chức năng và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì” (phần 1)

HT. Thích Trí Quảng

HT. Giác Toàn

Chiều

Đề tài:

“Chức năng và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì”

Đề tài:

“Tư tưởng Đại thừa trong Chơn lý “Đại thừa giáo””

     

      HT. Giác Toàn

NS. Tuyết Liên

Ngày thứ 2

(19/4/Ất Mùi)

Sáng

Đề tài:

“Tư tưởng thiền của Tổ sư Minh Đăng Quang”

Đề tài:

“Tâm đức và chức năng của một vị trụ trì”

- Thảo luận

HT. Giác Ngộ

HT. Giác Hà

Chiều

Đề tài:

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa với Hệ phái Khất Sĩ”

- Đề tài:

“Tổng kết các công tác Phật sự và văn hóa trong 6 tháng đầu năm 2015 của Hệ phái Khất Sĩ và những hoạt động dự kiến”

- Thảo luận

TT. Giác Duyên

ĐĐ. Giác Hoàng

Ngày thứ 3

(20/4/Ất Mùi)

Sáng

- Đề tài:

Con nhà tông

- Đề tài:

Con đường toàn giác không có phân thừa

- Thảo luận.

NT. Khiêm Liên

NS. Tín Liên

Chiều

- Đề tài:

Bài học “Từ bi” trong Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang

- Đề tài:

Nghiên cứu tư tưởng “Phật tánh” trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Thảo luận.

NT. Thông Liên

NS. Tuệ Liên

Ngày thứ 4

(21/4/Ất Mùi)

Sáng

- Đề tài:

Trụ trì và vấn đề trang nghiêm quyến thuộc

- Đề tài:

Tư tưởng Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng Quang qua các bài kệ pháp Khất Sĩ

- Thảo luận

HT. Thích Thiện Nhơn

TT. Giác Nhân

Chiều

- Đề tài:

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn Lý “Vô Lượng Cam Lộ””

- Đề tài:

“Vài suy nghĩ về Hệ phái Khất sĩ”

- Thảo luận.

TT. Giác Trong

NT. Cảnh Liên

Ngày thứ 5

(22/4/Ất Mùi)

Sáng

- Đề tài:

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Sanh và tử””

- Đề tài:

“Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và phương tiện đi đến nhất thừa”

- Thảo luận

TT. Giác Tây

NT. Hiệp Liên

Chiều

- Đề tài:

“Lý tưởng người xuất gia”

“Triển khai Đề cương Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN”

- Thảo luận

HT. Giác Pháp

Ngày thứ 6

(23/4/Ất Mùi)

Sáng

- Đề tài:

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn Lý “Khất sĩ”

- Thảo luận

HT. Giác Giới

Chiều

- Đề tài:

“Nhân cách và tâm đức của vị trụ trì”

- Đề tài:

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Kinh Vu Lan qua Chơn lý “Đại thái thức””

- Thảo luận

NT. Mai Liên

NS. Yến Liên

Ngày thứ 7

(24/4/Ất Mùi)

Sáng

- Đề tài:

“Chức năng và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì” (phần 2)

- Đề tài

“Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn Lý “Pháp Tạng””

- Thảo luận

HT. Giác Toàn

TT. Giác Minh

Chiều

Đúc kết và Bế mạc

HT. Giác Giới &

HT. Giác Toàn

Xuyên suốt một tuần làm việc, chư vị trụ trì các miền tịnh xá và hành giả An cư có cơ hội tìm hiểu lời dạy, đường lối của Tổ sư và nhìn lại các vấn đề liên hệ đến trụ trì, Tăng chúng. Các đóng góp ý kiến tích cực để xây dựng trong mỗi buổi thuyết trình đều có một giá trị nhất định và được đại chúng ghi nhận.

Sự hoan hỷ trong nếp sống chung tu học, bình tâm thảo luận những vấn đề để tìm ra những giải pháp thích đáng, phù hợp với thời duyên cảnh ngộ, và có khả năng chuyển hóa tích cực là điều vô cùng quý báu đối với mỗi hành giả tu học. Đó cũng là điều đáng quý của người con Khất sĩ hiện đang có và cần được trân trọng, giữ gìn.

Kính chúc Đại chúng vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường và thành tựu mọi Phật sự.

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan