CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa học trụ trì bảy ngày PV. Minh Đăng Quang

bemac2b

Bảy ngày khóa học trụ trì xong

Hiểu biết đà thêm rạng cõi lòng

Kính bậc siêu quần ân thiện dưỡng

Thương hàng đại chúng nghĩa lành đong

So điều cạn nghĩ thành nông nỗi

Sánh sự dày công mới phục tòng

Tổ vốn nhân lành Chân Lý trải

Du thuyền Bát Nhã hạnh rèn trong.

 

Du thuyền Bát Nhã hạnh rèn trong

Học hỏi thiền môn luật giới tòng

Ái nhẫn trên hòa cung kính tựu

Ơn nhường dưới trọng thảo hiền đong

Sáu ba năm bón chăm lời Tổ

Mười bốn lần thao sửa tánh lòng

Đạo đức luôn ngời theo ý Phật

Bảy ngày khóa học trụ trì xong.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan