CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Quý Ni trưởng, Ni sư chia sẻ buổi cuối khóa "Bồi dưỡng trụ trì" 2106

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2016, tại tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, dưới sự chứng minh của HT. Giác Giới (Phó ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái), HT. Giác Pháp (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái), toàn thể đại chúng trang nghiêm lắng nghe sự chia sẻ của quý Ni trưởng, Ni sư trong khuôn khổ khoá “Bồi dưỡng trụ trì” theo truyền thống Hệ phái hàng năm, cụ thể:

28 5 5 Copy

Vào buổi sáng, Ni trưởng Tố Liên thay mặt cho Ni trưởng Tân Liên trình bày đề tài “đoàn kết tu học vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hệ phái”.

Ni trưởng Thông Liên, Trưởng Phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV với đề tài: “Hệ thống tổ chức và phương thức hoạt động Ni giới Phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV”. Thông qua sự khái quát về quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức của Phân đoàn (cố Ni trưởng Ngân Liên sáng lập), NT. Thông Liên muốn gửi gắm tinh thần tu học và làm việc của các thành viên trong Phân đoàn phải thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời Ni chúng cũng có ý thức tự biết giữ gìn những truyền thống tốt đẹp và đặc thù của Hệ phái mà Đức Tổ sư đã dày công tạo dựng, các bậc Tôn túc lãnh đạo Hệ phái đã kế thừa và phát huy cho đến ngày nay.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Ni trưởng Mai Liên, Giáo phẩm Ni giới Phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV chia sẻ với toàn thể đại chúng đề tài: “Trụ trì với sứ mạng hoằng pháp trong thời hiện tại”. Theo đó, Ni trưởng muốn nhấn mạnh vị trụ trì với trách nhiệm hoằng pháp, phải hướng đến đủ mọi đối tượng trong xã hội. Phải vận dụng năng lực tu tập của mình để làm sao đem tiếng cười thay cho tiếng khóc, đem tình thương hoá giải hận thù cho muôn loài chúng sanh đúng với tinh thần “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Sau lời chia sẻ của NT. Mai Liên, Ni sư Tín Liên tiếp tục chia sẻ về “Quan điểm về sự tu, sự học và hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang”. Ni sư tha thiết mong cầu chư vị trau dồi sự học với sự tu, mục đích là nhằm khơi dậy tinh thần sống chung tu học, củng cố Tăng đoàn, khơi rạng ngọn đèn Chơn Lý mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã thắp lên với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Song song đó là chương trình thảo luận về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của các vị trụ trì, ph ải đặt nặng trọng tâm trong việc thuyết pháp giảng kinh, khất thực hoá duyên chứ không phải là chăm lo xây dựng cơ sở đạo tràng, đúng theo tinh thần hoằng pháp lợi sanh theo lời dạy của đức Tôn sư Minh Đăng Quang.

NTTo

NT. Tố Liên đọc thay NT. Tân Liên
"Đoàn kết tu học vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hệ phái"

NTThong

NT. Thông Liên
với "Hệ thống tổ chức và phương thức hoạt động Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV"

NTMai

NT. Mail Liên
“Trụ trì với sứ mạng hoằng pháp trong thời hiện tại”.

NSTin

NS. Tín Liên và "Quan niệm của sự học, sự tu và hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan