CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Quý Ni trưởng, Ni sư chia sẻ với hội chúng khóa "Bồi dưỡng trụ trì"

Để tiếp nối tuần lễ khoá “Bồi dưỡng trụ trì” (PL. 2560 – DL. 2016), được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đã chia sẻ về vấn đề “Sống chung tu học trong giới luật của đức Tổ sư”.

28 5 3 Copy

Theo tinh thần sống chung tu học mà đức Tổ sư của chúng ta đã dạy:

“Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung”.

Chúng ta nên đồng học, đồng tu, đồng chia sẻ những kinh nghiệm, cùng sách tấn và cùng chung nhau tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

Để khuyến tấn nếp sống chung, bồi dưỡng cái biết chung và phát huy cái linh chung, đức Tổ sư nhắc nhở: “Chúng ta nên phải lập đời đạo đức, vĩnh viễn yên vui sống chung tu học, y như vậy là quý báu hơn hết”. Vậy tinh thần sống chung tu học của đức Tổ sư chính là tu học sống hòa hợp theo giới luật, thiết lập đời đạo đức, cái sống chơn chánh tốt đẹp và bình đẳng, có thế mới được sự yên vui vĩnh viễn, đưa chúng ta thăng hoa trên con đường Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Ni trưởng Phục Liên còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành trì giới luật mà Tổ sư đã sách tấn trong Chơn Lý cho những người con Khất sĩ. Có như vậy mới xứng đáng hạnh sa môn Khất sĩ, đi trên mảnh đất già lam, vào ra ngôi nhà thanh tịnh, sống chung trong cửa hạnh nhà từ của Đức Phật, của Đức Tổ sư khai sáng.

28 5 4 Copy

Trong buổi chiều cùng ngày, quý Ni trưởng Ni sư cùng chia sẻ đến khóa học:

- Ni trưởng Hiệp Liên – Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, với đề tài “Trụ trì với pháp học và pháp hành qua Chơn lý Tổ sư” .

- Ni sư Yến Liên – Giáo phẩm Ni giới thuộc Giáo đoàn I, và “Nói gì với con trò hôm nay”.

- Ni sư Tuyết Liên – Giáo phẩm Ni giới Phân đoàn 2, Giáo đoàn IV, chia sẻ với toàn thể đại chúng đề tài: “Trụ trì và trách nhiệm”. Với mục đích chính là nhấn mạnh tôn chỉ của Tổ sư: “Nối truyền Thích -ca Chánh pháp”, nghĩa là tiếp nối mạng mạch pháp học cùng pháp hành của Như Lai, và sau đó truyền trao dòng tuệ giác ấy lại cho thế nhân. Muốn vậy, vị trụ trì phải thực hành phép sống gương mẫu, thanh tịnh có đầy đủ Thánh giới, Thánh định và Thánh tuệ của một vị Thầy. Và đúng hơn nữa là trong tinh thần tiếp Tăng độ chúng của Thầy, sao cho đặng thiện tín hễ thấy Tăng cũng như thấy Phật vậy. Đó cũng chính là ý nghĩa mà quý Ni sư muốn gửi gắm đến toàn thể đại chúng, với mong muốn đoàn du Tăng Khất sĩ ngày càng phát triển vững mạnh.

28 5 6 Copy

NT. Hiệp Liên - Trụ trì với pháp học và pháp hành qua Chơn lý Tổ sư

28 5 7 Copy

NS. Yến Liên - Nói gì với con trò hôm nay

28 5 8 Copy

... và NS. Tuyết Liên - Trụ trì và trách nhiệm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan