CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tóm tắt: Vai trò trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển

Hạ về sen nở muôn nơi
Tăng Ni Hệ phái đồng khơi tâm lành
Bảy ngày trao đổi thực hành
Cùng xây hoài bảo hòa mình sống chung

Trên tinh thần cao quý đó, hằng năm đầu mùa An cư Kiết hạ, pháp viện Minh Đăng Quang tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức trao đổi kinh nghiệm Trụ trì mở rộng, để Tăng Ni  Hệ phái khắp hai miền Nam Trung trở về tham dự học tập.
Năm nay cũng không ngoài thông lệ ấy, vẫn tổ trước trang nghiêm 7 ngày từ ngày 18-24/4/Canh Tý, mỗi ngày một chuyên đề khác nhau, rất ý nghĩa và phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại trong thời hội nhập và phát triển.
Hôm nay ngày thứ hai của khóa bồi dưỡng, buổi sáng đại chúng được lắng nghe HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chia sẻ chuyên đề "Những đều cần biết của vị trụ trì". Tiếp theo đại chúng được lắng nghe Hòa thượng Giác Ngộ - Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái sách tấn và ôn lại đạo nghiệp của quý Đức Thầy buổi đầu khai lập các Giáo đoàn.

Chiều cùng ngày, đại chúng cung đón HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái quang lâm chia sẻ chuyên đề "Vai trò trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển".
Trong thời giảng, Hoà thượng nhấn mạnh: "Tăng Ni trụ trì phải lưu tâm, sống và sinh hoạt tại địa phương phải tuân theo Hiến chương Giáo hội, theo sự chỉ đạo của Giáo hội và Pháp luật hiện hành, hiểu rõ nét văn hóa truyền thống, hành trì đúng chánh pháp.
Trụ trì đóng vai trò quan trọng, là người nắm vững giáo pháp Như Lai, là người kế thừa mạng mạch của Phật pháp, hiểu rõ lịch sử Tổ sư để truyền đạt cho Tăng Ni Phật tử.
Vai trò người trụ trì phải cắt cho được dòng tham ái, không còn thương yêu xa lìa khổ, đừng để luyến ái làm ảnh hưởng bước đường hành đạo và luôn rèn luyện hạnh đức tu trì, phát triển tâm từ bi hỷ xả”
Trong bài giảng, Hoà thượng khuyến tấn nên sống chung tu học, Giáo pháp của Đức Phật  mới thạnh hành, tất cả là nhờ vào vị trụ trì, đó là tài sản quý báu, một vị trụ trì bắt buộc phải có. Là vị trụ trì đã mặc áo Như Lai,  vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai thì hãy làm cho đúng với tư tưởng và hoài bảo đó.
Lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đi sâu vào lòng đại chúng. Cuối buổi giảng, Hoà thượng dành mười lăm phút để đại chúng đặt câu hỏi và trả lời trực tiếp. 
Chương trình trao đổi kinh nghiệm trụ trì của ngày thứ hai khép lại  thông qua những câu trả lời sâu sắc của Hoà thượng.

Sau đây là những hình ảnh của ngày thứ 2:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan