CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: NT.Tuyết Liên & NS.Hiếu Liên trình bày tham luận tại ngày thứ 5 của Khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2024

Chứng minh buổi tham luận, HT.Minh Tuyên - Tăng trưởng Giáo đoàn Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại, khẳng định: “Các bài tham luận có sự chuyên sâu phân tích về ý nghĩa và tính ứng dụng của pháp tu Giới - Định - Tuệ”, trước 2 tham luận nối tiếp trong ngày thứ 5 Khóa BDTT 2024 - chiều 29/5/2024 (nhằm 22/4/Giáp Thìn).

Đối với bài tham luận của NT.Tuyết Liên - Uỷ viên BTS, Phó trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Quản chúng Ni giới GĐ.IV, về “Tam vô lậu học được trình bày trong Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang”, có thể thấy sự nhấn mạnh về tầm quan trọng của từng pháp môn giới, địnhtuệ, cũng như nêu bật được sự Tương ưng giữa Tam vô lậu học và Bát chánh đạo.

Theo đó, Ni trưởng khẳng định: “Giới - Định - Huệ kết hợp chặt chẽ với Bát Thánh đạo chính là con đường Trung đạo, con đường duy nhất làm thanh tịnh tất cả những vô minh, tham ái, triền phược, giúp người tu tập sống có đạo đức, có an lạc giải thoát và đạt đến Niết-bàn. Bát chánh đạo hay nói gọn là Tam vô lậu học đó là đường hướng giáo dục con người toàn vẹn cả hai mặt về tài năng và đức hạnh, đóng góp cho cuộc đời những năng lượng sống, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, kết quả rốt ráo là an tịnh, giải thoát, Niết-bàn”.

Cũng liên quan đến pháp môn Giới - Định - Tuệ, NS.Hiếu Liên (Phân đoàn I – GĐ.IV) đã đưa ra góc nhìn về giá trị của “Giới - Định - Tuệ trong thiền tập và trong sinh hoạt thường nhật”. Qua đó, Ni sư trình bày chi tiết về từng giai đoạn, tiến trình của việc phát khởi Giới - Định - Tuệ trong quá trình thiền tập, khẳng định: “Chỉ trong một thời Thiền, Giới - Định - Tuệ hay tám chi phần của Bát chánh đạo đều hiện hữu. Định và Tuệ nhiều hay ít tùy thuộc vào yếu tố đầu tiên là Giới. Hành giả muốn có được kiến giải chân chánh, có được sự hiểu biết rõ ràng, đủ để hướng dẫn Phật tử thực hành đúng Chánh pháp, xa hơn là có được những trải nghiệm trong Pháp hành, ngoài Thiền tập về Giới - Định - Tuệ hay Bát chánh đạo không thể có con đường thứ hai để đi. Đối với xã hội, Giới - Định - Tuệ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và lâu dài về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đối với thế giới, Giới - Định - Tuệ là chất liệu hàn gắn mọi đổ vỡ chiến tranh, thiết lập hòa bình giữa các quốc gia”.

Có thể nói một trong những nguyên nhân chính làm cho cuộc sống của con người vốn khổ lại càng khổ thêm, đó là thái độ không chấp nhận hay phản ứng với những việc trái ý, nghịch lòng. Khi gặp những việc vừa ý, vừa lòng xảy ra, hầu như ai cũng dễ dàng chấp nhận; nhưng khi đối diện với những trái ý nghịch lòng thì không dễ gì chấp nhận được. Người ta thường có thái độ phản ứng theo chiều hướng tiêu cực như bực mình, sân giận…, và khi phản ứng tức là bản ngã sanh khởi, có bản ngã thì có khổ đau.

Theo đó, Ni sư cho rằng: “Con người có thể thay đổi cuộc đời bằng cách điều chỉnh thái độ sống của mình. Muốn thay đổi thái độ sống không gì khác hơn là tu tập Giới - Định - Tuệ, đây chính là nền tảng cốt yếu để mỗi người sở hữu một nhân cách tốt đẹp, thuần thiện, đủ chất liệu của chân thiện mỹ. Tuy nhiên, để có được sự thành tựu này cần phải y cứ vào sự tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Khi giới không vấy bẩn thì tâm không phiền não, tâm không phiền não thì cuộc sống được an yên, tâm an yên thì trí tuệ sanh khởi. Như Tổ sư đã dạy, đây chính là con đường tu tập vắn tắt, giúp hành giả nhận chân được thực tướng của các pháp”.

Khép lại buổi tham luận, HT.Minh Tuyên đã dành nhiều lời tán thán trước những đóng góp tích cực bằng những tham luận có tính chuyên sâu của chư Tôn đức Ni. Qua đó, Hòa thượng khuyến tấn, những tham luận này không nên chỉ đơn thuần là câu chữ mà nên được lưu tâm và ứng dụng mạnh mẽ trong đời sống tu tập của Tăng Ni và Phật tử HPKS.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan