CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TT. Thích Thiện Thống chia sẻ khóa "Bồi dưỡng trụ trì" 2016

Sáng ngày 27/5/2016, thể theo lời thỉnh mời của Ban Tổ chức khóa “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì”, Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN chia sẻ hai vấn đề cơ bản đó là những thành tựu của Giáo hội trong 35 năm qua và những công đức tu tập của những người xuất gia để tạo chỗ quy hướng cho Phật tử.

HTHa TTTay TTThong 4 Copy

Đại diện hành giả An cư đảnh lễ cầu pháp

Thể theo truyền thống Hệ phái, đại diện Tăng Ni các Giáo đoàn đảnh lễ Giáo thọ để thể hiện tinh thần tôn kính bậc tôn túc và cầu học đạo Pháp. Với tinh thần đó, Thượng tọa đã gửi đến lời chào và kính chúc cho khoá học  được thành công tốt đẹp.

Trước khi đi vào bài giảng của mình, Thượng tọa đã chia sẻ thực trạng hiện nay tại các đạo tràng tu học đó là việc quý Phật tử thậm chí là cả chư Tăng Ni có khuynh hướng sính ngoại, mời thỉnh chư vị ở các nước bạn sang hướng dẫn tu tập, trong khi nước nhà có không ít những bậc cao Tăng, có đầy đủ phẩm hạnh và trí tuệ trong việc hoằng dương Chánh pháp. Việc này không những làm mất đi tính tự tôn dân tộc mà còn mất đi truyền thống tôn sư trọng đạo, thiếu đi lòng tôn kính các bậc cao Tăng đương đại.

HTHa TTTay TTThong 3 Copy

Với 2 vấn đề cần chia sẻ, Thượng tọa đã triển khai thật rõ ràng. Nhờ sự kết tinh của trí tuệ, của tâm nguyện mà các bậc tiền bối trong các Hệ phái thành viên Giáo hội PGVN đã tạo lập và gây dựng sau 35 năm kể từ khi thành lập (7/11/1981), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể mà hơn hết đó là sự khẳng định tinh thần đoàn kết và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên sáng lập, để gìn giữ những giá trị tốt đẹp của từng Hệ phái nói riêng và của Giáo hội nói chung.

Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh trong Hệ phái Khất sĩ có nhiều vị cao Tăng như Hoà thượng Giác Nhu, Ni trưởng Huỳnh Liên và những vị đương thời như HT. Giác Toàn, HT. Giác Phúc, HT. Giác Nhường, HT. Giác Tường v.v... đã đóng góp tích cực cho việc bảo vệ những giá trị truyền thống của Hệ phái và Giáo hội. Đồng thời các Ngài cũng tham gia đóng góp tích cực trong việc đổi mới một số vấn đề cho phù hợp với xu thế thời đại.

Sau cùng, Ngài khuyến tấn chư vị Sa môn cần phải trau dồi phạm hạnh, y cứ giới luật mà chư Phật, chư Tổ đã để lại. Đó là điều kiện tiên quyết để Phật tử nương về tu học, nâng cao đạo đức cho hàng cư sĩ tại gia góp phần phát triển ngày càng lớn mạnh ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kết thúc buổi giảng, ĐĐ. Giác Hoàng thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ và tri ân đến Thượng tọa, và cũng kính mong Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN tạo điều kiện thuận lợi cho Hệ phái gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống  do Tổ sư Minh Đăng Quang tạo dựng. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan