CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

"Chánh niệm niệm Phật" một ngày tại TX. Ngọc Sơn - Bình Định

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/10/2017 (nhằm ngày 2/9/ Đinh Dậu), khóa tu một ngày Chánh niệm niệm Phật được diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Sơn – Bình Định dưới sự chứng minh, hướng dẫn của HT. Giác Trí – trụ trì tịnh xá cùng chư tăng trú xứ và hơn 140 vị Phật tử về tham dự.

NgSon 2

Tịnh xá Ngọc Sơn

Sau nghi lễ dâng hương bạch Phật, Hòa thượng đã hướng dẫn đại chúng lắng nghe tuyên thuyết đọc năm giới của người cư sĩ, vì năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời.

Năm giới cũng là những nguyên tắc để hướng dẫn chúng ta đi trên con đường chánh pháp, hướng về sự an lạc, giải thoát và giác ngộ. Ai thực tập theo năm giới này thì người ấy sẽ có hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và đóng góp vào phẩm chất an lạc, hạnh phúc và hòa bình cho gia đình, xã hội.

Hòa thượng dạy rằng, khi chúng ta niệm Phật thì phải niệm thật sâu sắc và hướng dẫn đại chúng niệm Phật song song gắn liền với ba nghiệp: Thân, khẩu, ý. Miệng niệm Phật, thân lạy Phật, ý quán tưởng và nhớ đến Phật.

Lạy Phật cũng là một phương pháp thực tập để tiêu trừ nghiệp chướng. Để giúp cho đại chúng không bị hôn trầm, ngoài tỉnh tọa niệm Phật, lạy Phật thì chư tăng cũng hướng dẫn đại chúng kinh hành niệm Phật.

NgSon 4

NgSon 1

Chiều cùng ngày, chương trình “Tham vấn Phật pháp” được diễn ra vào lúc 13 giờ 30. Trong quá trình tu học, đại chúng có những nghi vấn, không hiểu trong giáo lý kinh Phật, hay ứng dụng đời sống hằng ngày liên quan đến giới luật của người cư sĩ mà Phật tử không thông suốt thì chương trình này sẽ được giải đáp bằng cách Phật tử nêu lên những câu hỏi và được Hòa thượng trụ trì giải đáp chỉ dạy.

Khóa tu một ngày “Chánh niệm niệm Phật” tại Tịnh xá Ngọc Sơn được tổ chức đầu tiên vào tháng 4 năm 2005 và từ đó đến nay, trải qua xuyên suốt hơn 12 năm, khóa tu một ngày được tổ chức vào ngày mùng 2 âm lịch mỗi tháng.

NgSon 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: