CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức,

Được sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL 2561, Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ được tổ chức tại 2 điểm: Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) dành cho chư Tăng, và Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp, TP. HCM) dành cho chư Ni. Sau đây là báo cáo tổng quan về tiến trình tổ chức của giới trường Tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), một trong bảy giới trường do Ban Tổ chức Đại giới  đàn Trí Tịnh PL. 2561 phân định.

I. BAN TỔ CHỨC GIỚI TRƯỜNG TỊNH XÁ TRUNG TÂM

Thể theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại giới đàn, HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Phân đàn truyền giới Hệ phái, gởi danh sách chư Tôn đức Giáo phẩm Giới sư và các chức sự đến Ban Tổ chức Đại giới đàn.

Đàn giới Tỳ-kheo do Trưởng lão HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, làm Hòa thượng Đường đầu. HT. Giác Tường Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, làm Yết-ma A-xà-lê. HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, làm Giáo thọ A-xà-lê. Các vị Tôn chứng gồm: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Cầu, HT. Giác Dũng, HT. Giác Hà, HT. Giác Thanh, HT. Giác Tuấn, HT. Giác Hùng. Chư vị đều là những bậc Tôn trưởng trong Hệ phái và có chức sắc trong Giáo hội PGVN.  

Đàn giới Sa-di do Trưởng lão HT. Giác Tường làm Hòa thượng Đường đầu. HT. Giác Giới làm Yết-ma A-xà-lê. Hòa thượng Giác Hà làm Giáo thọ A-xà-lê. Các vị Hòa thượng Tôn chứng Giới sư gồm: HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Phùng, HT. Giác Sơn, HT. Giác Nhân, HT. Giác Thành, TT. Giác Tây.

Ngoài kiến thức Phật học phổ thông và nhận thức của giới tử khi được thọ giới như đề thi khảo hạch tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự, các giới tử còn phải thông hiểu các pháp học cần yếu theo quy định của Hệ phái. Ban Giám khảo phân đàn giới trường Trung Tâm gồm có: HT. Giác Trong, HT. Giác Minh, TT. Minh Thành, TT. Giác Tây, TT. Giác Duyên, TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Giác Hoàng. 

Các vị trong Ban Quản giới tử gồm: HT. Giác Trí, TT. Giác Hạnh, TT. Giác Nguyên, TT. Minh Lộc, TT. Giác Thông, TT. Giác Hy, ĐĐ. Minh Phú. Ban Dẫn thỉnh gồm: TT. Minh Hóa, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Phước. Ban Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Thái.

II. GIỚI TỬ ĐÀN TỲ-KHEO VÀ SA-DI

Có tất cả 13 hồ sơ xin thọ giới Tỳ-kheo, trúng tuyển 11 vị. Có 12 giới tử xin thọ Sa-di, trúng tuyển cả 12. Ngoài ra, còn có một số vị đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn và quyết tâm tu học, xin thính giới phương trượng Hệ phái.

Theo quy định của Hệ phái, các giới tử phải đáp ứng đủ các tiêu chí của Giáo hội, ngoài ra các giới tử Tỳ-kheo còn phải tham dự tối thiểu 2 trên tổng số 3 (tương ứng mỗi năm một lần) khóa Bồi Dưỡng Đạo Hạnh do Hệ phái tổ chức hằng năm tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP.HCM. Đối với giới tử từ Tập sự lên Sa-di vừa đáp ứng quy định của Giáo hội, vừa còn tùy thuộc vào giới thiệu của Bổn sư và theo quy định của từng Giáo đoàn.  

Ngoài việc khảo hạch của Giáo hội, nội dung phải khảo hạch giới tử Tỳ-kheo trong Hệ phái như sau: Giới Bổn Tăng, Luật Khất sĩ, Mười Giới Sa-di, Môn Oai Nghi, Hai thời khóa và 37 câu chú nguyện, Pháp học Sa-di 2 & 3, các bài kệ và 30 câu Kinh Pháp cú & Lịch sử Hệ phái. Các giới tử từ Tập sự lên Sa-di được khảo hạch các phần: Mười Giới Sa-di, Môn Oai nghi, Hai thời khóa tụng, Các câu chú nguyện, Các bài kệ tụng, Giáo lý. Nhìn chung, các giới tử 2 đàn giới đều đáp ứng đủ các tiêu chí do Giáo hội và Hệ phái đề ra.

III. LỊCH SINH HOẠT CÁC GIỚI TỬ TẠI GIỚI TRƯỜNG

Ngày 22/03 âm lịch (07/05/2018)

- 08.00: Giới tử nhập giới trường Tịnh xá Trung Tâm

- 10.30: Cúng ngọ

- 13.00: Cung thỉnh Di ảnh cố Đại lão Thích Trí Tịnh về giới trường

- 14.00: Họp Ban khảo hạch giới tử

- 15.00: Khảo hạch Luật Hệ phái

- 18.00: Tọa thiền

- 19.00: Tụng kinh Sám hối

- 20.00: Hòa thượng Giác Toàn khai đạo giới tử

Ngày 23/03 âm lịch (08/05/2018)

- 04.00: Tụng giới Bồ-tát

- 06.00: Dự lễ Khai mạc tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự

- 10.30: Cúng ngọ

- 14.00: Họp Hội đồng Giới sư

- 15.00: Cung đón chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

- 16.00: Nghi bạch Phật, bạch Tổ và tấn đàn Sa-di và Tỳ-kheo

Ngày 24 /03 âm lịch (09/05/2018)

- 04.00: Tụng Luật ngôn

- 07.00: Giới tử Ni cầu thọ Chánh pháp Yết-ma & Bế mạc

- 09.45: Cổ Phật khất thực (Tăng và Ni đi trong khuôn viên tịnh xá)

- 10.30: Cúng ngọ

- 18.00: Tọa thiền

- 19.00: Tụng kinh

Ngày 25/ 03 âm lịch (10/05/2018)

- 04.00: Tụng kinh

- 10.30: Cúng ngọ

- 14.00: Học luật tại tịnh xá

- 18.00: Tọa thiền

- 19.00: Tụng kinh

Ngày 26/ 03 âm lịch (11/05/2018)

- 04.00: Tụng kinh

- 06.00: Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức giáo giới tân Tỳ-kheo 

- 07.00: Học luật tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự

- 10.30: Thọ trai tại Việt Nam Quốc Tự

IV. NỘI DUNG KHAI ĐẠO, SÁCH TẤN CỦA CHƯ TÔN ĐỨC

1. Lời khai đạo của Hòa thượng Trưởng Phân đàn

Lúc 20 giờ ngày 22/3 âl (07/05/2018), Hòa thượng Giác Toàn thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm khai đạo giới tử. Nội dung: 1) Tán thán công hạnh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. HCM đầu tiên (1982 -1987), Thành viên HĐCM và Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương (1981- 1986), Chủ tịch HĐTS nhiệm kỳ II (1987 – 2002) cho đến ngày viên tịch. Tại Đại hội nhiệm kỳ III (1992-1997), Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN. Hòa thượng nêu bật chí xuất trần, tinh thần học Pháp, dịch kinh và phụng sự Đạo pháp của cố Hòa thượng Phó Pháp chủ, để từ đó tôn hiệu cao quý của Ngài được lấy làm tôn danh cho Đại giới đàn PL.2561; 2) Khuyến tấn các giới tử sám hối sáu căn cho được trong sạch, và phòng hộ tâm ý mình để những ngày sắp tới thọ giới được thành tựu; 3) Sau khi thọ giới rồi, phải cố gắng giữ gìn giới pháp đã thọ để làm thềm thang cho định huệ phát sanh; 4) Cố gắng cống hiến Đạo pháp, phụng sự nhân sanh trong khả năng có thể của mình.

2. Lời đạo từ của Hòa thượng Giác Giới trong giờ bạch Phật, bạch Tổ đăng đàn thọ giới

Trong giờ phút thiêng liêng đó, HT. Giác Giới – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, thay lời chư Tôn đức Giới sư 2 đàn giới có lời khuyến tấn các giới tử.  Hòa thượng đã nêu bật tầm quan trọng của giới pháp mà đức Phật và chư Tổ sư trong các truyền thống đều nhấn mạnh. Nhờ thành tựu giới pháp mà các công đức tu tập đều được thành tựu. Do đó, cổ đức dạy, một vị giới tử phải trân quý Ba-la-đề-mộc-xoa như người nghèo gặp của báu, người đi trong đêm tối gặp đèn sáng, người qua sông biển gặp thuyền bè.

3. Giáo giới của Hòa thượng Giác Hà

Sau khi các giới tử Tập sự được tấn đàn Sa-di, Hòa thượng Giác Hà – Giáo thọ A-xà-lê đã thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm đã khuyến tấn các vị tân Sa-di. Ngài nói, ngày xưa khi còn ở đời buông lung phóng dật, giờ đi xuất gia rồi tâm hình khác biệt, nên giữ uy nghi chánh hạnh trong mỗi lúc. Phải nhớ giới là thầy của mình, là hàng rào ngăn sự phóng túng của mình trong mỗi lúc. Các tân Sa-di nên thân cận các bậc Hiền Trí và thầy mình để học hỏi gương đạo hạnh và tâm nguyện lớn lao của các vị ấy. Các vị tân Sa-di nên nhớ từ nay các vị đã trở thành cây kiểng quý rồi, chứ không phải là một cây củi vô dụng nữa. Hòa thượng chúc lành đến các giới tử tinh tấn trên con đường an vui và lý tưởng mà các giới tử đã chọn.

4. Đạo từ của Hòa thượng Giác Toàn trong lễ Bế mạc

Trong giờ Bế mạc Phân đàn truyền giới tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm, các giới tử Tăng và Ni đầu thành đảnh lễ chư Tôn đức Ban Tổ chức và chư Tôn đức Giới sư Tăng và Ni đã vì đoàn hậu học mà truyền trao Thánh giới. Hòa thượng Giác Toàn thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm và chư Tôn đức Giới sư khích lệ và sách tấn các Giới tử. Hòa thượng dạy rằng, mặc dù các tân Tỳ-kheo được đăng đàn thọ Cụ túc giới, nhưng không dừng lại ở nơi ấy, mà phải có tâm cần cầu Chân lý. Do đó, trong luật mới quy định: “Ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu thính giáo tham thiền” (năm hạ đầu tiên phải tinh chuyên hành trì giới luật, năm hạ về sau mới đi đó đây tham thiền học đạo). Một vị Tăng phải làm gương hạnh cho đời, như lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy trong “Kệ giới”:

“Một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, mỗi cách hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm, mỗi cách cư xử đều phải giống y Phật, cho đặng thiện tín, hễ thấy Tăng cũng như thấy Phật. Tăng chúng chỉ giữ giới, tướng mạo trang nghiêm, ở ăn theo Phật, cũng đủ khêu gợi được lòng tín ngưỡng của bá tánh. Tăng chúng thay mặt cho Phật, ít ra cũng phải học hỏi uyên thâm, ngõ hầu hiểu thông và giảng lại những lý thuyết rất cao siêu, huyền diệu mà Phật đã thấy khó cho chúng sanh, sau khi thành Chánh đẳng Chánh giác. Người thay mặt cho Phật lẽ đương nhiên mỗi mỗi phải y theo Phật, phải trọn lòng vâng chịu theo chế độ của Giáo hội Tăng-già; theo chế độ ấy, dầu cho tâm chưa được hoàn toàn trong sạch, chớ nết hạnh cũng được sửa đổi rất nhiều, cũng như đức hạnh đáng cho thiện tín cúng dường, sùng bái!”

Cuối lời, Hòa thượng niệm ơn chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa trong Đại giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 đã tạo duyên thù thắng để Phân đàn Truyền giới Khất sĩ được thành tựu.

V. THAY LỜI KẾT

Kính bạch chư Tôn đức,

Đàn giới Tỳ-kheo và Sa-di năm nay như pháp tiến hành và được thành tựu viên mãn là nhờ sự trợ duyên cho phép của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Ban Tổ chức đàn giới. Tuy nhiên, để cho việc tổ chức tốt hơn, chúng con xin kiến nghị: 1) HĐTS GHPGVN có công văn về Ban Trị sự các tỉnh/ thành cho phép các giới tử Khất sĩ đúng năm theo quy định của Giáo hội được phép về Phân đàn truyền giới biệt truyền của Hệ phái để thọ giới; 2) Các giới tử Khất sĩ phải được Ban Tổ chức Phân đàn truyền giới xét duyệt trước, nhằm đảm bảo về đạo hạnh và các yêu cầu của Hệ phái (học các Luật nghi, Giới bổn, Kệ tụng, tham dự Khóa Bồi Dưỡng Đạo Hạnh, v.v...). Ngoài ra, một số vị theo truyền thống Khất sĩ khác (Khất sĩ Sơn Lâm, Khất sĩ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Khất sĩ tu tịnh ngoài 6 Giáo đoàn Tăng và Giáo đoàn Ni giới Hệ phái Khất sĩ) cũng được xác minh, để Giáo hội dễ quản lý hơn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan