CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng tân Tỳ-kheo giới đàn TXTT 2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Đàn đầu chứng minh,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng Giới sư, Ban Quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh chứng minh,

Trước oai nghiêm của giới đàn, giờ này toàn thể tân Tỳ-khưu và Sa-di chúng con đối trước chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa đầu thành đảnh lễ, kính dâng đôi dòng cảm niệm trước khi bế mạc Phân đàn Khất sĩ thuộc Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015.

bm ks02

Kính bái bạch quý Ngài,

Chúng con kính nghe trong Kinh Di Giáo trước khi nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn có dạy: “Này các Tỳ-kheo! Sau khi ta diệt độ phải nên tôn trọng trân kính Ba-la-đề -mộc-xoa như người đi trong đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báu. Phải biết giới luật là thầy của các ông”. Hay như trong Luật Thiện Kiến ghi: “... Dù trên thế gian này chỉ còn tồn tại năm người xuất gia giữ giới thanh tịnh thì giáo pháp của đức Phật vẫn còn thọ mạng lâu dài vì số lượng năm người này có thể thực hiện việc truyền giới cụ túc. Và như thế Tăng đoàn sẽ được sản sinh và phát triển”.

Đúng vậy, giới luật là một linh dược mầu nhiệm để bảo hộ tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn như nước với sữa. Chính nhờ sự bảo hộ này mà một hành giả trên con đường thoát ly sinh tử mới có đầy đủ năng lực hàng phục được sự cám dỗ của năm dục sáu trần, chiến thắng được chúng ma phiền não đem lại một bản thể thanh tịnh.

Kính bạch chư Tôn đức,

Hệ phái Khất sĩ được Giáo hội cho phép tổ chức Phân đàn truyền giới riêng tại giới trường Tăng - Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh). Chúng con diễm phúc được tham dự thọ giới trong kỳ thọ giới tại giới đàn này, với bao cảm xúc ùa về tưởng chừng như vỡ òa: Cái vỡ òa của cảm giác kể từ hôm nay chúng con thật sự đứng vào hàng Tăng Bảo; thật sự được đưa đôi vai rắn rỏi, trẻ trung để chung gánh và san sẻ những khó nhọc cùng chư Tôn đức trong Hệ phái. Vỡ òa bởi tận mắt chứng kiến hành trình đăng đàn trao truyền giới pháp cho giới tử chúng con trong giờ khắc hết sức thiêng liêng và trang nghiêm, chư Tôn đức Đàn đầu, Hội đồng Giới sư, hay quý Ngài trong Ban Quản giới tử,… đã làm lan tỏa sâu sắc trong chúng con lòng từ ái bi mẫn, sự hy sinh to lớn và hơn hết đó là tất cả vì một ươm mầm cho hàn hậu học của chúng con thật sự vững vàng và tinh nghiêm mọi mặt trong hành trình tu thân và làm lợi lạc cho quần sinh hôm nay và mai hậu.

Chúng con từ bỏ cha mẹ, từ bỏ thân bằng quyến thuộc anh em của ngôi nhà thế tục là để quyết chí tìm về chính mình bằng giáo pháp Như Lai, bằng sự hướng đạo sư của lớp Thầy Tổ cha anh đi trước, bằng tình thương yêu trân quý, bằng sự gia trì bảo hộ bởi các bậc ân sư mà cả một đời nên huệ mạng chúng con mãi còn khắc cốt ghi tâm,… và hơn hết đó là chúng con được làm những người con Khất sĩ, được “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” đi theo đức Tổ sư Minh Đăng Quang để tập sống chung tu học.

Và hôm nay, bao tháng ngày qua của sự nổ lực tinh cần, tiến tu trong các khóa bồi dưỡng đạo hạnh hay thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, hành trì giới luật trong mỗi mùa an cư cũng như thường ngày thực hành tu học tại mỗi giảng đường Phật học và mỗi trú xứ,… là những nấc thang khẳng định giá trị phẩm hạnh để chúng con bước lên lớp xuất gia bình đẳng và xứng đáng làm người con Khất sĩ. Khoác lên mình chiếc y Tăng-già-lê là biết bao mừng mừng khấp khởi nhưng cũng tràn đầy tự vấn bản thân: chúng con sẽ làm và làm thế nào để chiếc y này mỗi ngày sẽ sáng ánh lên niềm tin từ Thầy Tổ, sẽ vượt bao ghềnh thác hiểm nguy để hoàn thành sứ mạng “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, xem thử thách là trường đào luyện trí tâm ngày càng vững nghiêm hơn trong ý chí xuất trần, và hơn hết vẫn là làm sao Tăng đoàn Khất sĩ ngày càng đoàn kết và giới luật ngày càng được gìn giữ bảo nghiêm, sáng tỏ để làm sao “Giáo hội Tăng-già là xứ Tây phương tịnh độ, Cực Lạc an dưỡng của chúng sanh, là thế giới tinh thần hay viên ngọc quý trong giữa cõi trần, cũng là trường học Ta-bà của vũ trụ". Và “Ai chưa thành Phật thì đừng khinh giới luật. Vì giới là Phật thân, hay là chân gốc của chúng sanh, không có nó muôn loài khó sống”.

Giới được ví như hình trái đất,

Định như cây nương đất tươi xanh,

Huệ như trái tốt quả lành,

Đủ giới định huệ viên thành đạo chơn.

Giới ví thể cội nguồn đạo Phật,

Giới luật còn mạng mạch lưu thông,

Giới mất đạo Phật diệt vong,

Như nguồn khô cạn, lạch sông chẳng còn.

Kính bạch chư Tôn Thiền đức,

Trong giờ phút trang nghiêm, chúng con hàng giới tử đã cầu thọ giới pháp viên mãn, đối trước quý Ngài, lúc này chúng con không biết tỏ bày sao cho cạn nỗi lòng … Chúng con chỉ biết cúi đầu chí thành chí thiết đảnh lễ, cảm tạ ân đức của chư Tôn đức Đàn đầu, Hội đồng Giới sư, Ban Dẫn thỉnh, Ban Quản giới tử,… trong những ngày qua đã làm việc hết sức mình. Vì chúng con, quý Ngài chẳng quản đường xa, tuổi cao sức yếu,... chư Tôn đức vẫn luôn bên cạnh trong những thời khắc trọng đại nhất của đời tu chúng con. Quả thật là “nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Nhân đây, chúng con cũng xin cảm ơn Ban Hộ đàn, Ban Hậu cần - thiện nam tín nữ Phật tử TX. Trung Tâm đã trợ duyên, giúp cho giới trường được đủ đầy tứ sự, để cho giáo pháp Như Lai và đức Tổ sư được truyền lưu và rạng tỏ ngày thêm hơn. Thành công của giới đàn hôm nay thật không thể thiếu sự chu toàn của quý vị.

Kính thưa chư huynh đệ tân Tỳ-kheo, và Sa-di,

Chỉ còn vài phút nữa thôi, huynh đệ ai cũng sẽ về trú xứ của mình, về với Thầy Tổ của mình... nhưng những ngày đánh dấu trưởng thành trong giáo pháp vẫn mãi chẳng phai. Huynh đệ ra về bình an, gắng giữ gìn giới hạnh để nuôi tâm tu học và làm lợi lạc tha nhân, để không hổ danh là chúng trung tôn của Khất sĩ huynh đệ nhé!

Một lần nữa, con thay lời chư huynh đệ tân Tỳ-kheo và Sa-di thọ Giới đàn Trí Đức tại Phân đàn Khất sĩ PL.2559 – DL.2015, kính chúc chư Tôn Thiền đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành và mãi là tòng lâm đại thọ trong ngôi nhà Khất sĩ để chúng con nương tựa tu học cho đến ngày châu viên quả mãn. Kính chúc toàn thể hội chúng luôn an lành trong Chánh pháp.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan