CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III truyền giới phương trượng cho tập sự, sa-di

Ngày 14/8/2019 (nhằm 14/7 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III đã tổ chức khảo hạch và truyền giới phương trượng cho các tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, đủ điều kiện thọ nhận tại Tịnh xá Ngọc Lý, nhân Đại lễ Tự Tứ PL. 2563 – DL. 2019.

Chứng minh và trao truyền giới pháp có: HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh GĐ. III; HT. Giác Trong, Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trị sự phó GĐ. III; HT. Giác Thành, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ. III; cùng chư Tôn giáo phẩm Giáo đoàn. Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn đức giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III.

Đây là Giới đàn biệt truyền của mỗi Giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ. Đối với Giáo đoàn III của đức Thầy Giác An, việc khảo hạch và truyền giới chỉ diễn ra vào ngày 14/7 âm lịch trong Đại lễ Tự Tứ hàng năm.

Để được lên lớp, các tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, sẽ phải thông qua dò bài của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức khảo hạch. Các vấn đề được khảo hạch gồm: 10 giới Sa-di, 19 bài oai nghi; 37 câu chú nguyện; các bài Kinh, kệ tụng, Diệt lòng ham muốn…

Để được lên lớp, các tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, phải có ít nhất gần 2 năm sống tập tu làm tập sự ở các tịnh xá. Các vị này phải tham dự các khóa Bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái và Giáo đoàn. Thông qua các khóa tu này, các vị có điều kiện thúc liễm oai nghi, tư cách, phẩm hạnh; được học lịch sử, đường lối của Tổ thầy, Giáo đoàn và Hệ phái.

Giới đàn phương trượng của Giáo đoàn năm 2019 có: 13 tập sự nam được truyền giới Sa-di; hơn 30 tập sự nữ, Sa-di-ni, Thức-xoa lên lớp.

Tại lễ truyền giới, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký Giáo đoàn (chư Tăng); Ni sư Hiếu Liên – Thư ký Ni giới Giáo đoàn (chư Ni), các vị tập sự, Sa-di-ni, Thức-xoa đã được quý Hòa thượng trao truyền giới tánh, giới tướng cũng như Y, Bát, tọa cụ, các vật dụng của một vị xuất gia, trên con đường cầu pháp tu học.

Sau khi buổi lễ hoàn mãn các vị tân Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III trong niềm vui hỷ lạc do giới pháp phát sanh.

Trân trọng chia sẻ những hình ảnh trang nghiêm như pháp:

Đàn giới của chư Tăng

Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn

Đại đức Giác Nhường hướng dẫn chư Tăng thọ giới

Chư Ni cầu thọ giới pháp

NS. Hiếu Liên hướng dẫn chư Ni cầu thọ giới

Những hình ảnh dò bài nghiêm túc:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan