CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đàn Tỳ-kheo Phương trượng Khất sĩ 2017

Ngày 30/8 (nhằm 9/7 năm Đinh Dậu), sau mùa Kiết hạ An cư, y Pháp như Luật tại Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã trang nghiêm tổ chức Giới đàn Phương trượng Khất sĩ để truyền trao Giới Tỳ-kheo Tăng cho các Sa-di đủ điều kiện thọ nhận.

Đây là giới đàn biệt truyền nên trước khi tấn đàn truyền giới, chư Tôn đức Hội đồng Giáo phẩm đã tổ chức khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” nhằm xem xét oai nghi, tư cách, phẩm hạnh và có bài kiểm tra đánh giá về trình độ kiến thức Phật học, lịch sử, đường lối của Tổ thầy, của Hệ phái cũng như nhận thức về bổn phận, trách nhiệm của một người tu sĩ.

Bmac 2

Khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần 3 tại PV. Minh Đăng Quang

Nằm trong chương trình của Đại Giới đàn, buổi sáng, chư Tôn đức trong Hội đồng Giáo phẩm đã tiến hành khảo hạch dò bài các Giới tử tại Thiền đường Tánh Nhiên gồm các phần như: 10 giới Sa-di,19 bài oai nghi; 37 câu chú nguyện; các bài Kinh, kệ tụng, Diệt lòng ham muốn, Luật Khất sĩ, Pháp học Sa-di 2, 3 và Giới Bổn Tăng (250 giới Tỳ - kheo).

Sau khi xét duyệt những giới tử đủ điều kiện thọ giới, buổi chiều cùng ngày, Ban Dẫn thỉnh gồm TT. Minh Hoá, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ.Minh Khải, tác bạch cung nghinh chư Tôn đức quang lâm giới trường niêm hương lễ Phật, lễ Tổ, sau đó truyền trao giới pháp cho các vị Sa-di. Hội đồng Giới sư trong giới đàn gồm 20 vị tôn túc (một Tiểu Giáo hội Khất sĩ) gồm: HT. Giác Nhường, HT. Giác Giới, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Hiệp, HT. Giác Dũng, HT. Giác Phùng, HT.Minh Bửu, HT. Giác Nhân, HT. Giác Sơn, HT. Giác Trong, TT. Giác Tây, TT. Giác Nguyên,  TT. Giác Đăng,TT. Giác Thông, TT. Giác Nhuận, TT.Giác Duyên,  ĐĐ . Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng.

Đại Giới đàn năm nay có 38 giới tử, trải qua 13 đàn, mỗi đàn 3 vị, đúng tinh thần y pháp như luật đã định.

Sau khi Hội đồng Giới sư đã trao truyền giới tánh, giới tướng cũng như Y, Bát, tọa cụ, các vật dụng của một vị Tỳ-kheo, HT. Giác Giới - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã có lời giáo giới sách tấn cho các vị tân thọ học Tỳ-kheo.

Buổi lễ hoàn mãn kết thúc khi các giới tử thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Hội đồng Giới sư trong niềm vui hỷ lạc do giới pháp phát sanh.

Hình ảnh Đại Giới đàn Tăng Khất sĩ năm 2017:

Gdan 12

Cung thỉnh chư Tôn đức đăng đàn

Gdan 13

Gdan 2

Đảnh lễ Phật, Tổ

Gdan 3

Gdan 23

TT. Minh Hoá tác bạch cung thỉnh giới sư

Gdan 18

Gdan 19

Tam sư: HT. Giác Nhường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới

tonchung

tonchung 2

18 vị tôn chứng

Gdan 10

MPhuhuongdantandan

Đại đức Minh Phú huớng dẫn giới tử tấn đàn

Gdan 8

Gdan 1

Đàn 1: Minh Hy, Minh Hùng, Minh Trường

Gdan 9

Gdan 6

Giới tử phủ phục cung thỉnh

Gdan 4

Lắng nghe giáo giới

chuanbitruyenybat

Chuẩn bị truyền y, bát

Gdan 22

Giới tử thọ nhận y, bát

Gdan 20

Buổi sáng, Giới tử trải qua kỳ khảo hạch:

Gdan 15

Gdan 16

Gdan 5

Dò bài chuẩn bị

Gdan 14

Gdan 17

Gdan 7

Hoàn mãn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan