CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hệ phái Khất sĩ bế đàn và khất thực hoàn mãn

Sáng 9-5, tại giảng đường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.

H 12.jpg
Quang cảnh lễ bế đàn tại tịnh xá Trung Tâm

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM, giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức giới đàn Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích nữ Tân Liên, Trưởng ban Điều hành Phân đàn tịnh xá Ngọc Phương cùng chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái; Hội đồng giới sư Tăng, Ni và gần 100 giới tử trực thuộc Hệ phái đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh lần này.

Báo cáo tổng kết công tác tại hai giới trường, ĐĐ.Thích Giác Hoàng, Phó Thư ký phụ trách giới trường tịnh xá Trung Tâm và NS.Thích nữ Tuệ Liên, Phó Thư ký phụ trách giới đàn tịnh xá Ngọc Phương đã lần lượt báo cáo những sinh hoạt tại các giới trường trong 4 ngày qua. 

H 02.jpg
ĐĐ.Thích Giác Hoàng báo cáo tại giới trường tịnh xá Trung Tâm

Theo đó tại tịnh xá Trung Tâm, sau 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh các giới tử đã vân tập về giới trường, chư tôn đức trong Ban khảo thí đã tiến hành kiểm tra về giáo lý cũng như luật của Hệ phái đối với giới tử Sa-di và tập sự. Hầu hết các giới tử đều vượt qua và đủ điều kiện thọ giới.

Hội đồng giới sư đàn Tỳ-kheo do Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường làm Đường đầu Hòa thượng; đàn Sa-di do HT.Thích Giác Tường làm Đường đầu Hòa thượng. Có 11 giới tử Tỳ-kheo và 12 giới tử Sa-di đã được tấn đàn trao truyền giới pháp. Ngoài những sinh hoạt, lễ bái và hành thiền, các giới tử còn được các giới sư giáo giới để tấn đạo nghiêm thân.

H 03.jpg
NS.Tuệ Liên báo cáo giới trường tịnh xá Ngọc Phương

Về phân đàn truyền giới tại tịnh xá Ngọc Phương cũng đã nghiêm túc thực hiện việc khảo thí và xét duyệt trên đạo hạnh tu tập của các giới tử. Các giới tử được Ban quản chúng hướng dẫn sám hối, tọa thiền và phương thức tấn đàn để lãnh thọ giới pháp.

Về Hội đồng giới sư, đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Tân Liên làm  Đường đầu Hòa thượng; đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích nữ Phục Liên làm Đường đầu Hòa thượng; NT.Thích nữ Viên Liên làm Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di-ni. Theo đó, 21 giới tử Tỳ-kheo-ni, 26 giới tử Thức-xoa và 17 giới tử Sa-di-ni được tác pháp Yết-ma tác thành giới thể.

H 05.jpg
Tỳ-kheo Giác Minh Chiếu

Phát nguyện trước chư tôn đức Hội đồng giới sư, Tỳ-kheo Giác Minh Chiếu và Tỳ-kheo-ni Phước Liên đã lần lượt dâng lời tác bạch tri ân và hứa sẽ luôn tinh tấn hành trì giới luật đã thọ lãnh, để không cô phụ công ơn tổ thầy và đàn na tín thí.

H 06.jpg
Tỳ-kheo-ni Phước Liên dâng lời phát nguyện

H 07.jpg

H 08.jpg

Chư tôn đức hai hội đồng giới sư trao quà  khích lệ đến các giới tử

Ban đạo từ và phát biểu tri ân tại buổi lễ bế mạc HT.Thích Giác Toàn sách tấn các giới tử, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Tỳ-kheo đó là bố ma, phá ác và khất sĩ. Trong đó, ý nghĩa khất sĩ là cần phải siêng học, siêng tu, Hòa thượng chỉ dạy.

Hòa thượng còn chỉ dạy thêm về việc bố ma và phá ác. Theo Hòa thượng, ma có 4 loại (đó là tiền, tình, danh và lợi). Vì vậy, các giới tử Tăng, Ni phải cẩn trọng trong hành động và tâm ý của mình, không để tham, sân và si nổi lên.

Hòa thượng cũng kỉnh ơn chư tôn đức hai hội đồng giới sư đã vì hàng hậu học mà quang lâm đến các giới trường để trao truyền giới pháp cho các giới tử được tấn đạo, nghiêm thân.

H 09.jpg

HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

Tại lễ bế mạc, Ban Thư ký hạ trường cũng đã tuyên đọc danh sách các giới tử thủ khoa ở các đàn giới. Chư tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni của Hệ phái đã trao những phần thưởng khích lệ tinh thần tu học đến các giới tử Tăng, Ni.

Lễ bế mạc khép lại bằng việc trì bình khất thực, tiếp nối hạnh nguyện tổ thầy và thực hiện chí nguyện của vị du Tăng khất sĩ.

H 10 .jpg

H 14.jpg

H 17.jpg

Chư tôn đức giới sư hai hội đồng và giới tử trì bình khất thực

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan