CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch sinh hoạt & Truyền giới của Phân đàn Hệ phái Khất sĩ

LỊCH SINH HOẠT & TRUYỀN GIỚI CỦA PHÂN ĐÀN HỆ PHÁI KHẤT SĨ THUỘC ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG

- GHPGVN TP. HCM

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa đại chúng,
Ngoài những thời gian như tụng kinh, thọ trai của giới trường, sau đây là lịch sinh hoạt của Đại Giới đàn Huệ Hưng:  

 

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH

26/8 Canh Tý
(12/10/2020)

07g00

Các giới tử vân tập tại 2 địa điểm giới trường

08g00

Giới tử vân tập tại khách đường, làm các thủ tục theo sự hướng dẫn của Ban Thư ký và Ban Quản Giới tử

09g00

Hướng dẫn cách lễ bái, oai nghi, v.v…

14g00

Đại diện Ban Tổ chức Phân đàn đến Việt Nam Quốc Tự thỉnh di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Huệ Hưng về tôn trí tại Phân đàn

15g00

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Kiến đàn Giáo hội sẽ thăm viếng và sách tấn giới tử

15g30

Khảo hạch về giới luật (nội bộ)

19g00

Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Tổ chức sách tấn các giới tử (Tăng)

20g30

Ban Dẫn thỉnh hướng dẫn các nghi thức cho các giới tử

27/8 Canh Tý
(13/10/2020)

06g30

Giới sư và giới tử vân tập tại Việt Nam Quốc Tự để dự lễ Khai mạc

13g30

Ban Thư ký trình danh sách giới tử chính thức và phương trượng lên Hội đồng Giới sư

15g30

Truyền giới Sa-di

17g00

Truyền giới Tỳ-kheo

(Riêng giới trường Ni thì truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na)

28/8 Canh Tý
(14/10/2020)

07g00

Truyền giới Tỳ-kheo-ni  

 

07g00

Khất thực hóa duyên

8g30

Tầm quan trọng của Giới luật (HT. Giác Giới chủ giảng đối với chư Tăng)

9g30

Khuyến tấn tu học đối với các tân Tỳ-kheo và tân Sa-di (HT. Giác Hà)

14g00

Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp Yết-ma

15g30

Lễ tạ pháp (bao gồm giới trường Tăng và giới trường Ni)

Thông báo đến các giới tử thực hiện nghiêm theo thời khóa nêu trên.Kính trình đến chư Tôn đức Giới sư liễu tri.

Kính chúc quý Phật tử ngoại hộ luôn được an lành trong Chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan