CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ hai tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Ngày thứ hai, tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), buổi sáng chư Tôn đức Hội đồng giới sư và các giới tử tham dự Lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM tổ chức, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự từ ngày 12-10 đến 15-10 (26 đến 29-8-Canh Tý).

Chư Tôn đức Hội đồng giới sư họp trước khi tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Buổi chiều, vào lúc 13 giờ chư Tôn đức Hội đồng giới sư đã có phiên họp trước khi chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 13 giới tử Tỳ-kheo, 13 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Huệ Hưng, cũng như kỳ khảo hạch về giới luật của Hệ phái cho các giới tử thọ phương trượng Hệ phái.

Chư Tôn đức Hội đồng giới sư đảnh lễ Phật, Tổ Thầy

Tại Chánh điện ban Hộ đàn đã cung thỉnh Hội đồng giới sư Tỳ kheo, Sa di quang lâm chánh điện nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

Sau đó, các giới tử đàn Sa di được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh Tam bảo và chư Tôn đức giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di, cũng như tứ y pháp (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

Hòa thượng Giác Giới giáo giới cho giới tử đàn Sa di

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giác Giới - Yết ma A xà lê nói về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh. Hòa thượng dạy, các vị xưa như là cây củi, nay nhờ giới pháp đã thành một loại gỗ quý được mọi người trân trọng. Chính điều đó, mỗi người trong quý vị cần nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ thầy, cha mẹ và Phật tử, Hòa thượng chỉ dạy.

Đàn Tỳ kheo do Hòa thượng Giác Tường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Pháp, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Hội đòng giới sư làm tôn chứng Tăng-già.

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ Hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh Tam bảo và chư Tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình. 

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh được ghi nhận:

TT. Giác Hoàng cung an chức sự Hội đồng giới sư đàn Tỳ kheo, Sa di

Hòa thượng Giác Tường - Hòa thượng đàn đầu Sa di


Giới tử Sa di khi được đắp y

Chụp ảnh lưu niệm đàn Sa di

Giới tử Tỳ kheo thọ Y

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan