CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phân đàn truyền giới của Phật giáo Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng

PHÂN ĐÀN TRUYỀN GIỚI CỦA PHẬT GIÁO KHẤT SĨ THUỘC

ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG

Thưa đại chúng,

Ban Trị sự GHPHVN TP. HCM đã chính thức công bố Đại Giới đàn Huệ Hưng được tổ chức vào ngày 12 – 15 tháng 10 năm 2020 (Ngày 26 đến 29/8 Canh Tý). Các giới tử nào chưa nộp hồ sơ có thể tiếp tục nộp hồ sơ xin thọ giới hạn chót vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

  • Thứ Sáu, ngày 02/10/2020 (16/8 Canh Tý)

06 giờ 00: Tất cả giới tử tập trung tại Việt Nam Quốc Tự tham dự khảo thí. (Nội dung khảo hạch gồm 50 câu hỏi Phật pháp trong chương trình Trung cấp Phật học và 1 bài thi viết).

  • Thứ Hai, ngày 12/10/2020 (26/8 Canh Tý)

Giới tử thọ Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tập trung Tịnh xá Trung Tâm Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Giới tử thọ Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni Khất sĩ tập trung Tịnh xá Ngọc Phương Q. Gò Vấp, TP. HCM.

Các Giới trường sinh hoạt giới tử về thanh quy giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại giới trường, kiểm tra y bát, tọa cụ …

Buổi chiều:

14 giờ 00: Chư Tôn đức Thường trực Ban Tổ chức, Ban Nghi Lễ, Ban Điều hành và Giới sư các Giới trường tập trung tại Tu viện Huệ Quang cử hành nghi lễ thỉnh di ảnh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng về Giới trường.

Ban Điều hành các giới trường hướng dẫn giới tử chuyên tâm lễ sám hối, học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức thiền gia, diễn tập phương thức đăng đàn…

Buổi tối:

Các giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng luật theo quy định.

  • Thứ Ba, ngày 13/10/2020 (27/8 Canh Tý)

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG”

TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

06 giờ 00: Đại chúng vân tập

(Thành phần gồm Giới sư, Giới tử, Ban Hộ đàn)

08 giờ 00: Lễ Khai mạc

09 giờ 30: Khai đạo Giới tử

10 giờ 30: Các Giới tử trở về Giới trường

13 giờ 30: Lễ thỉnh sư

14 giờ 30: Truyền giới Sa-di, Sa-di-ni

  • Thứ Tư, ngày 14/10/2020 (ngày 28/8 Canh Tý)

06 giờ 00: Truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na

Buổi chiều:

- Chư Ni hướng dẫn các Giới tử đến các Giới trường Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết-ma.

- Lễ tạ pháp.

  • Thứ Năm, ngày 15/10/2020 (ngày 29/8 Canh Tý)

Tại Việt Nam Quốc Tự truyền Bồ-tát giới, nghe thuyết U Minh giới.

(Đối với các Giới tử Phật giáo Khất sĩ được miễn phần này).

ĐẠI GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan