CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tấn đàn truyền giới tại giới trường TX.Trung Tâm

Tối qua, 3-12, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ tấn đàn truyền giới cho các giới tử.

gt trtam01

Cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện

TT.Thích Minh Hoá thay mặt ban dẫn thỉnh tác bạch cung nghinh chư tôn đức quang lâm giới trường niêm hương lễ Phật, lễ Tổ, cung thỉnh Tam sư, Thất chứng đàn Tỳ-kheo.

Theo đó, BTC cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường làm Hòa thượng Đàn đầu; HT.Thích Giác Tường, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Giác Phúc, Đệ nhất Tôn chứng; HT.Thích Giác Cầu, Đệ nhị Tôn chứng; HT.Thích Giác Dũng, Đệ tam Tôn chứng; HT.Thích Giác Hà, Đệ tứ Tôn chứng; HT.Thích Giác Thanh, Đệ ngũ Tôn chứng; HT.Thích Giác Tuấn, Đệ lục Tôn chứng; HT.Thích Minh Bửu, Đệ thất Tôn chứng.

gt trtam2

Giới tử quỳ lễ chư tôn đức Hội đồng Thập sư

gt trtam3

Niêm hương lễ Phật, lễ Tổ

gt trtam4

Giới tử cùng lễ Phật, lễ Tổ

HT.Thích Giác Tường đã khai đạo cho các giới tử thọ giới tại giới trường tịnh xá Trung tâm.

TT.Thích Minh Hóa hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê cũng như cung thỉnh thỉnh Thất chứng Tăng-già.

Sau khi tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. HT.Thích Giác Tường, Yết-ma tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Khi đã hỏi các già-nạn, giới tử không phạm giới, Giáo thọ A-xà-lê ra tác bạch để các giới tử đến thọ giới.

Tại giới trường tịnh xá Trung Tâm tối 3-12 đã truyền giới cho 5 giới tử Tỳ-kheo, 6 giới tử Sa-di thọ giới chính thức tại Đại giới đàn Trí Đức cùng 47 vị về xin thọ đầu đà.

gt trtam5

gt trtam6

Tác bạch thỉnh sư

gt trtam7

Trao truyền giới pháp

gt trtam8

gt trtam9

gt trtam10

Giới tử thọ nhận giới pháp theo nghi thức truyền thống của Hệ phái

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan