CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tấn đàn truyền giới tại tịnh xá Ngọc Phương

Chiều nay, 3-12 tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni.

1 np tk01

Giới tử cầu thọ giới pháp

NS.Thích Hoà Liên thay mặt cho Ban Chức sự cung thỉnh chư tôn đức  Ni quang lâm giới trường niêm hương lễ Phật, lễ Tổ, hướng dẫn giới tử cung thỉnh Hoà thượng đàn đầu đàn Tỳ-kheo-ni.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương do NT.Thích Tràng Liên đương vi Hoà thượng đàn đầu; Yết-ma A-xà-lê NT.Thích Ngoạt Liên; Giáo thọ A-xà-lê NT.Thích Tân Liên; Đệ nhất Tôn chứng NT.Thích Hiếu Liên; Đệ nhị Tôn chứng NT.Thích Hội Liên; Đệ tam Tôn chứng NT.Thích Mai Liên; Đệ tứ Tôn chứng NT.Thích Tấn Liên; Đệ ngũ Tôn chứng NT.Thích Dũng Liên; Đệ lục Tôn chứng NT.Thích Thuận Liên; Đệ thất Tôn chứng NT.Thích Thông Liên.

NT.Thích Tràng Liên khai đạo cho các giới tử. NT.Thích Ngoạt Liên đã xướng pháp danh các giới tử đủ điều kiện thọ giới Cụ túc cho Hội đồng Thập sư Ni nghe, sau khi yết-ma giới sư tác thành giới thể, giới tử thọ nhận man y, bát và đãy lọc nước.

1 np tk02

1 np tk03

Nhận y từ chư tôn đức

1 np tk04

Đảnh lễ chư tôn đức giới sư

Sau yết-ma, thọ nhận y bát, toàn thể 14 giới tử Tỳ-kheo được thọ nhận giới pháp do Hoà thượng Đàn đầu truyền trao.

Trước đó, trong buổi sáng, toàn thể các giới tử Thức-xoa, Sa-di cũng đã tấn đàn thọ giới, nhận truyền trao y bát.

Tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương - địa điểm truyền giới cho các giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ năm nay có 14 giới tử Tỳ-kheo, 27 giới tử Sa-di, 21 giới thử Thức-xoa về cầu thọ giới tại Đại giới đàn Trí Đức.

Trong buổi sáng, HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTC Đại giới đàn Trí Đức cũng đã quang lâm giới trường tịnh xá Ngọc Phương thăm và trao tặng tịnh tài tới các giới tử.

1 np tk05

Tam sư đàn Tỳ-kheo-ni

1 np tk06

1 np tk07

Chư tôn đức Thất chứng

1 np tk08

Giới tử được thọ giới

Một số hình buổi sáng

2 np bs1

Chư tôn đức giới sư

2 np bs2

Giới tử Thức-xoa và Sa-di-ni

2 np bs3

2 np bs4

Truyền thọ giới pháp và y khất sĩ

2 np bs5

2 np bs6

Các giới tử được đắp y vừa thọ

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan