CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Trì bình khất thực tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư và Ban Điều hành đã hướng dẫn cho các giới tử tân thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Thước-xoa-ma-na, Sa-di, Sadi Ni đảnh lễ Tam bảo, Tổ thầy, sau đó từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm khất thực hóa duyên tiếp nối hạnh nguyện Tổ, Thầy.

Đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đây cũng là một trong những pháp hành trì hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp mà còn với mong nguyện cao thượng là gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được gieo trồng hạt giống thiện lành vào ngôi Tăng Bảo. 

Chư Tăng chân thật tu hành ấy là ruộng phước điền cho chúng sinh nương theo tu học. Khất thực là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và truyền bá chánh phápthể hiện tinh thần hòa hợp giữa Tăng đoàn và xã hộihình ảnh nhà tu được gần gũi thân thiện hơn với mọi người, chỉ mang một bình bát và đắp cùng màu y ngày ngày an yên du hành hoằng hóa khắp nơi.

Sau khi khất thực xong chư Tôn đức tụng thời kinh Phước thí chú nguyện và hồi hướng phước lành cho các tín chủ được ân triêm phước lạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan