CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu thọ Chánh pháp yết-ma

Sáng nay, 4-12 (23-10-Ất Mùi) chư Tôn đức giới sư tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) đã hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo-ni tới giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cầu thọ Chánh pháp yết-ma Đại Tăng.

ksi01

Cung thỉnh chư Tăng quang lâm giới trường để chư Ni cầu thọ Chánh pháp Yết-ma

Theo đó, qua sự dẫn thỉnh của NS. Tuệ Liên, các giới tử đã đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm giới trường Tịnh xá Trung tâm làm lễ Yết-ma cho các Tỳ-kheo-ni mới được truyền giới tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương.

Cung thỉnh HT. Giác Nhường, Hoà thượng Đàn đầu; HT. Giác Tường, Yết-ma A-xà-lê; HT. Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê; HT. Giác Phúc, chư vị tôn chứng, cùng Hội đồng Thập sư Ni Hệ phái Khất sĩ quang lâm chứng minh.

HT. Giác Nhường đã tuyên pháp Yết-ma tới các giới tử là Tỳ-kheo-ni mới được chính thức bước vào hàng Tăng chúng có đầy đủ giới tướng.

ksi02

Chư Tăng quang lâm giới trường

ksi03

Tác bạch trước Hội đồng Thập sư Tăng

ksi04

HT. Giác Nhường tuyên pháp Yết-ma

ksi05

Giới tử thành kính đảnh lễ

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan