CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

Giới trường Ngọc Phương theo quy định và lịch trình thời gian chung của Ban Tổ chức Đại giới đàn đề ra để tiến hành tổ chức giới đàn dưới sự hướng dẫn của Quý Ni trưởng trong Ban điều hành.

Hội đồng Giới sư ba đàn giới phẩm cùng với chư Tôn đức Ni Ban Điều hành, Ban Hộ đàn, Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh với số lượng hơn 60 vị. Quý Ni trưởng, Ni sư các miền Tịnh xá, từ miền Trung cho đến miền Nam, miền Cao Nguyên, miền Đông, miền Tây Nam Bộ đều quang lâm về giới trường Ngọc Phương, đảm nhiệm vào các nhiệm vụ đã được cung thỉnh.

CHỨNG MINH CỐ VẤN

 

1

NT. Tràng Liên - Trưởng NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Diệp.

2

NT. Tân Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Quang, Gò Công, Tiền Giang.

3

NT. Chiêu Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai.

4

NT. Phục Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương.

5

NT. Tố Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương.

 

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Trưởng Ban

NT. Viên Liên

TX. Ngọc Phương

Phó Ban

NT. Thẩm Liên

TX. Ngọc Lâm

Phó Ban

NT. Tuấn Liên

TX. Ngọc Lâm

Phó Ban

NS. Tín Liên

TX. Ngọc Phương

Thư ký

NS. Phụng Liên

TX. Ngọc Phương

Thư ký

NS. Hòa Liên

TX. Ngọc Phương

Thư ký

NS. Hòa Liên

VP2

Thư ký

NS. Bửu Liên

TX. Ngọc Phương

Thư ký

NS. Tuệ Liên

TX. Ngọc Phương

Thư ký

NS. Triệu Liên

TX. Ngọc Phương

Thủ quỹ

NS. Khiết Liên

TX. Ngọc Phương

Ủy viên

NS. Lệ Liên

TX. Ngọc Phương

Ủy viên

NS. Bảo Liên

TX. Ngọc Phương

 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIỚI SƯ

GIỚI ĐÀN TỲ-KHEO-NI

 

Hòa thượng Đàn đầu

NT. Tân Liên

TX. Ngọc Quang

Yết-ma A-xà-lê

NT. Tố Liên

TX. Ngọc Phương

Giáo Thọ A Xà Lê

NT. Thẩm Liên

TX. Ngọc Lâm

Đệ Nhất Tôn Chứng

NT. Chiêu Liên

TX. Ngọc Khánh

Đệ Nhị Tôn Chứng

NT. Mai Liên

TX. Ngọc Đức

Đệ Tam Tôn Chứng

NT. Sâm Liên

TX. Ngọc Vinh

Đệ Tứ Tôn Chứng

NT. Giao Liên

TX. Ngọc Kinh

Đệ Ngũ Tôn Chứng

NT. Hiếu Liên

TX. Ngọc Long

Đệ Lục Tôn Chứng

NT. Tấn Liên

TX. Ngọc Phước

Đệ Thất Tôn Chứng

NT. Thận Liên

TX. Ngọc Cảnh

 

GIỚI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI

 

Đàn đầu Hòa thượng

NT. Phục Liên

TX. Ngọc Phương

Yết-ma A-xà-lê

NT. Kinh Liên

TX. Bửu Quang

Giáo Thọ A Xà Lê

NT. Ánh Liên

TX. Ngọc Châu

Đệ Nhất Tôn Chứng

NT. Chất Liên

TX. Ngọc Thanh

Đệ Nhị Tôn Chứng

NT. Thông Liên

TX. Ngọc Bình

Đệ Tam Tôn Chứng

NT. Mai Liên

TX. Ngọc Lâm

Đệ Tứ Tôn Chứng

NT. Trì Liên

TX. Ngọc Minh

Đệ Ngũ Tôn Chứng

NT. Liên Liên

TX. Liên Hoa

Đệ Lục Tôn Chứng

NT. Tuyết Liên

TX. Ngọc Hiệp

Đệ Thất Tôn Chứng

NT. Yến Liên

TX. Ngọc Chơn

 

GIỚI ĐÀN SA DI NI

 

Đàn đầu Hòa thượng

NT. Viên Liên

TX. Ngọc Phương

Yết-ma A-xà-lê

NT. Gương Liên

TX. Ngọc Tâm

Giáo thọ A-xà-lê

NT. Xuân Liên

TX. Ngọc Tuệ

Đệ nhất Tôn chứng

NT. Mãnh Liên

TX. Ngọc Ẩn

Đệ nhị Tôn chứng

NT. Minh Liên

TX. Ngọc Phương

Đệ tam Tôn chứng

NS. Ngôn Liên

TX. Ngọc Tháp

Đệ tứ Tôn chứng

NS. Tín Liên

TX. Ngọc Phương

Đệ ngũ Tôn chứng

NS. Phụng Liên

TX. Ngọc Phương

Đệ lục Tôn chứng

NS. Hòa Liên

VP2

Đệ thất Tôn chứng

NS. Tuệ Liên

TX. Ngọc Phương

 

BAN HỘ ĐÀN

 

 1.  

NT. Liêm Liên

TX. Ngọc Thạch

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Hương Liên

TX. Ngọc Hưng

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Hoa Liên

TX. Ngọc Phước

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Chân Liên

TX. Ngọc An

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Ánh Liên

TX. Ngọc An

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Bảo Liên

TX. Ngọc Phương

Tỳ-kheo-ni

 1.  

NS. Kiên Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa-ma-na

 1.  

NS. Nguyện Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa-ma-na

 1.  

NS. Hạnh Liên

TX. Ngọc Đức

Thức-xoa-ma-na

 1.  

NS. Phấn Liên

TX. Ngọc Phước

Thức-xoa-ma-na

 1.  

NS. Nga Liên

TX. Ngọc Nhân

Sa-di-ni

 1.  

NS. Bửu Liên

TX. Ngọc Phương

Sa-di-ni

 1.  

NS. Trí Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

NS. Hằng Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 

BAN QUẢN GIỚI TỬ

 

 1.  

Trưởng ban

NT. Phục Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

Phó ban

NT. Minh Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

NS. Lệ Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

NS. Bảo Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

NS. Hoà Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

Ủy viên

NS. Nga Liên

TX. Ngọc Nhân

 1.  

 

NS. Hà Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

NS. Triệu Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

NS. Hạnh Liên

TX. Ngọc Đức

 1.  

 

SC. Hạnh Liên

TX. Ngọc Thành

 1.  

 

SC. Thảo Liên

TX. Ngọc Trước

 1.  

 

SC. Huệ Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

SC. Bình Liên

TX. Ngọc Phương

 1.  

 

SC. Nghiêm Liên

BMT

 

BAN DẪN THỈNH GIỚI TRƯỜNG

 

1

NS. Hòa Liên

VP2

2

NS. Bửu Liên

TX. Ngọc Phương

3

NS. Tuệ Liên

TX. Ngọc Phương

4

NS. Triệu Liên

TX. Ngọc Phương

 

BAN GIÁM KHẢO

 

 

Chức vụ

Pháp danh

Trú xứ

Dò bài giới tử

 1.  

Chánh Chủ khảo

NT. Tố Liên

TX.Ngọc Phương

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Phó Chủ khảo

NT. Phục Liên

TX. Ngọc Phương

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Phó Chủ khảo

NT. Viên Liên

TX. Ngọc Phương

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Phó Chủ khảo

NT. Xuân Liên

TX. Ngọc Tuệ

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Phó Chủ khảo

NT. Tuyết Liên

TX. Ngọc Hiệp

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Phó Chủ khảo

NS. Tín Liên

Giảng viên HV

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Giám khảo

NS. Phụng Liên

Giảng viên HV

Tỳ-kheo-ni

 1.  

Giám khảo

NS. Kiên Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Nguyện Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo + Thư ký

NS. Bửu Liên

TX. Ngọc Phương

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Hòa Liên

TX Ngọc Phương

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Trí Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Hằng Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Triệu Liên

Giảng viên HV

Thức-xoa

 1.  

Giám khảo

NS. Đạt Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

Giám khảo + Chánh Thư ký

NS. Tuệ Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

Giám khảo + Thư ký

SC. Nghiêm Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

Giám khảo + Thư ký

SC. Hạnh Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

Giám khảo + Thư ký

SC. Thảo Liên

Giảng viên HV

Sa-di-ni

 1.  

Giám khảo

SC. Huy Liên

 

Sa-di-ni

 

Hồ sơ giới tử

Hồ sơ hợp lệ của giới tử nộp Ban trị sự Thành Phố gồm có:

Tỳ-kheo-ni: 30 hồ sơ

Thức-xoa-ma-na: 17 hồ sơ

Sa-di-ni: 22 hồ sơ.

Tổng cộng 69 hồ sơ

Trong kỳ thi khảo hạch giáo lý tại Việt Nam Quốc Tự, có 30 giới tử Tỳ-kheo-ni, 17 giới tử Thức-xoa-ma-na và 22 giới tử Sa-di-ni tham gia. Tổng cộng 69 giới tử tham gia khảo hạch, trúng tuyển 67 giới tử, không trúng tuyển 01 giới tử Tỳ-kheo-ni và 01 giới tử Sa-di-ni.

Ngoài ra, còn có 30 giới tử Tỳ-kheo-ni, 28 giới tử Thức-xoa-ma-na và 29 giới tử Sa-di-ni xin thọ phương trượng nội bộ.

Tất cả 87 giới tử này đều thông qua kỳ thi khảo hạch về giới luật, kinh tụng, giáo lý theo quy định của Hệ phái.

Như vậy tổng cộng có tất cả 154 giới tử đăng đàn cầu thọ giới pháp gồm 59 giới tử Tỳ-kheo-ni, 45 giới tử Thức-xoa và 50 giới tử Sa-di-ni.

Khảo hạch đạt điểm xuất sắc:

Tỳ-kheo-ni: 11 vị (4 vị Giáo hội và 7 vị phương trượng)

Thức-xoa: 11 vị (3 vị Giáo hội và 8 vị phương trượng)

Sa-di-ni: 9 vị (4 vị đàn ngoài và 5 vị phương trượng)

Tổng cộng: Ba đàn có 31 vị đạt điểm xuất sắc

Thời gian tập trung, sinh hoạt, truyền giới

- Ngày 16.08 âl

Buổi sáng ngày 16.08 âl, giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó về lại giới trường Ngọc Phương.

- Ngày 26.08 âl

Sáng ngày 26, toàn thể giới tử ni Khất Sĩ tập trung tại giới trường Ngọc Phương.

6 giờ 30, giới tử tập trung tại giảng đường, Ni sư Tuệ Liên và Ban Quản giới tử điểm danh, hướng dẫn những quy định trong thời gian ở tại giới trường, kiểm tra y bát, vật dụng của các giới tử.

7 giờ 30, chư Tôn đức Ban Điều hành giới trường, chư Tôn đức Hội đồng Giới sư, Ban Giám khảo đồng quang lâm giảng đường giáo giới và chứng minh cho giới tử đảnh lễ xin được trả bài giới luật, oai nghi, kinh kệ… Ni sư Tuệ Liên trình danh sách giới tử lên chư Tôn đức Hội đồng Giới sư và tuyên đọc danh sách giám khảo 3 đàn.

Ni trưởng Tân Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, giáo giới đến các giới tử. Ni trưởng nhắc nhở các giới tử về lời dạy của đức Phật trong kinh Di giáo: Phải tôn trọng giới luật, phải xem giới là Thầy, chẳng khác gì như Phật còn tại thế. Các giới tử phải nhiếp tâm thanh tịnh trong khi đăng đàn thọ nhận giới pháp, phải giữ hạnh kiểm cho tốt để xứng đáng làm người con của Phật, cố gắng tu hành tinh tấn để làm tốt đạo đẹp đời đền ơn Phật và Tổ Thầy.

Ni trưởng Phục Liên - Trưởng Ban Quản giới tử, đã sinh hoạt về thanh quy của Đại giới đàn đến toàn bộ các giới tử, phổ biến nội quy giới trường cho các giới tử được biết.

Ni trưởng Viên Liên - Phó ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm, Trưởng Ban điều hành giới trường Ngọc Phương, nhắc nhở các giới tử giữ gìn thanh quy mà giới đàn đã đưa ra, cũng như giữ gìn oai nghi, tế hạnh trang nghiêm, thanh tịnh trong những ngày tại giới trường và sau này khi về trú xứ. Ni trưởng cho rằng đây là một phước duyên rất lớn đối với hệ phái Khất Sĩ nói chung và Ni giới Khất Sĩ nói riêng khi được lãnh đạo Giáo Hội cho phép được lập phân đàn cho Ni giới Khất Sĩ.

Ni trưởng Tố Liên - Trưởng ban Giám khảo, có đôi lời sách tấn giới tử trước khi trả bài. Ni trưởng mong các giới tử hãy ôn bài thật kỹ trước khi làm bài và giữ nghiêm túc, thanh tịnh trong lúc làm bài. Ni trưởng cũng nhắc nhở các giám khảo làm việc nghiêm túc, công bằng, không thiên vị. Sau cùng, Ni trưởng mong các giới tử học giới, hiểu giới, áp dụng giới vào đời sống hằng ngày để đem lại lợi ích và chúc các giới tử đắc giới.

Sau lời giáo giới của quý Ni trưởng, Ban Giám khảo giới trường Ngọc Phương đã khảo hạch các giới tử về những nội dung: Kinh tụng, Giới luật của Hệ phái, tiểu sử Tổ sư, tiểu sử cố Ni trưởng…

Giới tử Tỳ-kheo-ni trả bài: 348 Giới Tỳ-kheo-ni, Kệ Luật, Kệ Chơn lý, Tiểu sử Đức Tổ sư (thi trắc nghiệm), Tiểu sử Đệ Nhất Cố Ni trưởng (thi trắc nghiệm).

Giới tử Thức-xoa: Luật 114, giới Thức xoa, Quy Sơn Cảnh Sách, Kệ Luật, Tiểu sử Đức Tổ sư (thi trắc nghiệm) Kinh Phước thí, Cầu nguyện Trai tăng.

Giới tử Sa-di-ni: Nghi thức cúng dường (Kinh Cúng dường, Phước thí, Cầu nguyện Trai tăng) 10 Giới của Sa-di-ni, Oai nghi của Sa-di-ni, Kệ chú nguyện, Tiểu sử Đệ Nhất Cố Ni trưởng (thi trắc nghiệm).

Tất cả 84 giới tử đều đạt điểm rất cao trong kỳ thi khảo hạch về giới luật, kinh tụng, giáo lý theo quy định của Hệ phái.

Đúng 14g00, quý Ni trưởng Hội đồng giới sư cung thỉnh di ảnh cố Hòa thượng Thích Huệ Hưng từ Việt Nam Quốc Tự về tôn trí tại giới trường Ngọc Phương. 

Đặc biệt, 15 giờ 30, giới trường Ngọc Phương vinh hạnh được cung đón chư Tôn đức trong BTC Đại giới đàn Huệ Hưng gồm HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Phó BTC Đại Giới đàn; HT. Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, Phó BTC Đại Giới đàn; HT. Thích Hiển Đức - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, Ủy viên BTC Đại Giới đàn; ĐĐ. Thích Trí Đức - Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Thư ký đoàn.

HT. Thích Thiện Đức thay lời chư Tôn đức trong đoàn trước tiên gởi lời vấn an sức khỏe đến quý Ni trưởng trong Hệ phái. Hòa Thượng nói, Phật giáo TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng để truyền trao giới pháp cho tất cả giới tử các hệ phái gồm Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ. Hòa thượng cùng chư Tôn đức trong đoàn đã được BTC chỉ định đến viếng thăm các giới trường. Hòa thượng tán thán, hoan hỷ với sự trang nghiêm tại giới trường Ngọc Phương. Sau cùng, Hòa thượng có đôi lời sách tấn các giới tử. Hòa thượng nhấn mạnh rằng “Người xuất gia phải lấy giới luật làm đầu, giới tử thọ nhận giới pháp là sự kiện thiêng liêng đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người xuất gia. Đồng thời Hòa thượng cũng nhắc nhở các giới tử phải nỗ lực trau dồi Giới, Định, Tuệ, lấy giới luật làm thọ mạng của mình.”

Toàn thể giới tử thành kính tâm niệm hướng về HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giới đàn đảnh lễ và đảnh lễ tri ân Hòa thượng ban lời đạo từ giáo giới và chư Tôn đức trong đoàn.

Buổi tối, 18 giở các giới tử tụng kinh sám hối.

19 giờ 30, quý Ni trưởng sách tấn giới tử.

20 giờ 30, Ban dẫn thỉnh hướng dẫn các nghi thức thọ giới cho các giới tử Thức-xoa và Sa-di-ni

Ngày 27.08 âl:

Buổi sáng, quý Ni trưởng giới sư, quý Ni sư và toàn thể giới tử tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn tại Việt Nam Quốc Tự.

Buổi chiều 14 giờ 30, truyền giới Sa-di-ni.

Đàn Sa-di-ni cung thỉnh NT. Viên Liên làm Đàn đầu Hòa thượng, NT. Gương Liên làm Yết-ma A-xà-lê, NT. Xuân Liên làm Giáo thọ A-xà-lê.

Cùng với 7 vị Ni trưởng, Ni sư trong Hội đồng Thất chứng và 4 vị Ni sư Hộ đàn.

Buổi tối 20 giờ, truyền giới Thức-xoa-ma-na. Cũng trong giờ này, Ban Dẫn thỉnh hướng dẫn các nghi thức thọ giới cho các giới tử Tỳ-kheo-ni.

Buổi lễ truyền giới diễn ra rất trang nghiêm, đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT. Phục Liên làm Hòa thượng Đàn đầu, NT. Kinh Liên làm Yết ma A-xà-lê, NT. Ánh Liên làm Giáo thọ A-xà-lê.

Cùng với 7 vị Ni trưởng, Ni sư trong Hội đồng Thất chứng và 4 vị Ni sư Hộ đàn.

Ngày 28.08 âl

7 giờ, truyền giới Tỳ-kheo-ni.

Buổi lễ truyền giới diễn ra rất trang nghiêm, đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh Ni trưởng NT. Tân Liên làm Hòa thượng Đàn đầu, NT. Tố Liên làm Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê, NT. Thẩm Liên làm Hòa thượng Giáo thọ A Xà Lê.

Cùng với 7 vị Ni trưởng trong Hội đồng Thất chứngvà 06 vị Ni sư Hộ đàn.

Buổi chiều, 14 giờ, Hội đồng Giới sư do NT. Tân Liên, NT. Kinh Liên, NT. Tố Liên, NT.Viên Liên cùng quý Ni trưởng trong Hội đồng Giới sư hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo-ni từ giới trường Tịnh xá Ngọc Phương đến giới đàn Tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma và tham dự Lễ tạ đàn chung của Hệ phái.

Qua sự dẫn thỉnh của NS. Triệu Liên, các giới tử đã đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm giới trường làm lễ Yết-ma cho các tân Tỳ-kheo-ni vừa được thọ nhận giới pháp tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương.

Cung thỉnh HT. Giác Tường - Hoà thượng Đàn đầu; HT. Giác Ngộ - Yết-ma A-xà-lê; HT. Giác Giới - Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn Hòa thượng trong Hội đồng Giới sư, cùng Hội đồng Giới sư Ni Hệ phái Khất sĩ quang lâm chứng minh. HT. Giác Giới đã trao truyền giới tướng cho các giới tử Tỳ-kheo-ni để viên thành giới thể trang nghiêm, chính thức bước vào hàng Tăng chúng.

Sau Lễ cầu thọ chánh pháp là Lễ bế đàn.

Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ, Hòa thượng Giác Cầu, Hòa thượng Giác Dũng - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Phân đàn giới trường Tịnh xá Trung Tâm; Hòa thượng Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái kiêm Chánh Thư ký, Phó Ban tổ chức Đại giới Đàn Huệ Hưng, cùng chư Tôn Hòa thượng Hội đồng giới sư Hệ phái.

Về phía Chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng Tân Liên - Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Giáo phẩm thường trực NGHPKS; Ni trưởng Tố Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Giáo phẩm thường trực NGHPKS; Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trưởng Ban Quản trị Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Trưởng ban Điểu hành giới trường Ngọc Phương; Ni trưởng Kinh Liên, Ni trưởng Thẩm Liên, Ni trưởng Sâm Liên, Ni trưởng Hiếu Liên, Ni trưởng Ánh Liên - Đồng Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái cùng chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Ni và hơn 150 giới tử Tăng, Ni đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng Tọa Giác Hoàng, Phó Thư ký Hệ phái, Chánh Thư ký giới trường Tịnh xá Trung Tâm đã báo cáo tình hình sinh hoạt tại giới trường Tịnh xá Trung tâm trong những ngày giới đàn diễn ra. Sư cô Thảo Liên đại điện cho Ban Thư ký Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương đã báo cáo tổng kết công tác tổ chức, điều hành tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương.

Tiếp đến, tân Tỳ kheo Giác Minh Từ, đã đại điện giới tử Tăng dâng lời tác bạch tri ân đến chư Tôn đức trong Ban tổ chức phân đàn tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm. Tân Tỳ-kheo-ni Diệu Liên đại diện giới tử Tỳ-kheo-ni dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức hai phân đàn Tịnh xá Trung Tâm và Tịnh xá Ngọc Phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và hứa sẽ luôn tinh tấn hành trì giới luật đã thọ lãnh, để xứng đáng là người con Phật, không cô phụ công ơn tổ thầy và đàn-na tín thí.

Sau đó, chư Tôn đức Hội đồng giới sư Tăng, Ni đã trao tặng bằng khen và phần thưởng cho các giới tử Tăng, Ni đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch tại giới đàn.

Hòa thượng Giác Toàn đã có đạo từ đến các giới tử: Hòa thượng nhắc nhở các giới tử phải nghiêm trì giới luật, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, xứng đáng là thế hệ kế thừa, duy trì và phát triển Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Đồng thời Hòa thượng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Giới sư đã không quản tuổi cao, sức yếu, từ các tỉnh xa xôi, vì hàng hậu học mà quang lâm về đây truyền trao giới pháp.

Kế đến, Hòa thượng Giác Giới ban đạo từ sách tấn các giới tử: Hòa thượng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Giới, Định, Tuệ. Hòa thượng đã trích dẫn lời của đức Tổ sư đã dạy trong Chơn lý 67 (Bài học Sa-di - Kệ giới): “Giới như trái đất, Định như cây trồng trên trái đất, Huệ như trái cây”. Đất nuôi cây, cây sinh trái; đất là chỗ trụ cho cây, cây phải đứng vững trên đất không nghiêng ngã, héo gầy thì mới cho trái tốt tươi, ngọt ngào. Cũng vậy, giới là nền tảng căn bản để có dược định và nuôi định vững vàng để cho ra những quả trí tuệ ngọt ngào, thơm ngát. Qua đây, Hòa thượng mong muốn các tân giới tử hãy xem trọng giới luật là bước đầu quan trọng nhất không thể bỏ qua trong cuộc đời tu học của chính mình.

Hòa thượng Giác Nhân đã thay lời chư Tôn đức trong Ban Tổ chức có lời cảm tạ đến chư Tôn đức trong Ban Tổ chức đại giới đàn Huệ Hưng, Chư Tôn đức Hội đồng giới sư, cũng như Ban điều hành tại hai phân đàn Tịnh xá Trung Tâm và Tịnh xá Ngọc Phương. Đồng thời Hòa thượng cũng gởi lời tri ân đến chính quyền địa phương, Phật tử gần xa đã hỗ trợ cho giới đàn thành tựu viên mãn.

Đây là bản báo cáo tổng kết sơ lược công tác điều hành cũng như các sinh hoạt của giới trường Ngọc Phương trong suốt thời gian tổ chức giới đàn. Ban Thư ký chúng con xin phép được trình lên chư Tôn đức BTC Giới đàn chứng minh.

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan