CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Kính bạch chư Tôn Thiền đức,

Kính thưa đại chúng,

Giới trường Tịnh xá Trung Tâm do Hòa thượng Giác Toàn làm Trưởng ban Tổ chức Phân đàn là một trong 5 Giới trường thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng, tổ chức từ ngày 26-28 tháng 8 năm Canh Tý (12-14/10/2020) đã thành công viên mãn.

Thay mặt Ban Thư ký, chúng con xin kính trình tóm tắt và báo cáo kết quả đến chư Tôn đức:

1. SỐ LƯỢNG GIỚI TỬ

Có tất cả 65 giới tử (trong đó có 13 giới tử tấn đàn Tỳ-kheo và 13 giới tử tấn đàn Sa-di) đầy đủ giấy tờ được GHPGVN TP. HCM chứng thuận. 39 vị còn lại xin thọ giới phương trượng.

Sau khi khảo hạch bên Giáo hội và khảo hạch Hệ phái, có 1 vị Sa-di không đủ tiêu chuẩn thọ Tỳ-kheo, 2 vị tập sự không đủ tiêu chuẩn thọ Sa-di, và một vị Sa-di Khất sĩ ngoài đoàn đã đắp y Sa-di xin thọ Sa-di giới. Có một trường hợp tuy không đủ điểm nhưng được xét vớt vì lớn tuổi và một vị được xét vì thời gian làm tập sự nhiều năm.

2. DÒ LUẬT VÀ KẾT QUẢ

Nhìn chung, một số giới tử có tinh thần học giới luật và giáo lý căn bản, nên điểm số khảo hạch khá cao.

ĐÀN GIỚI SA-DI

Trong số 25 vị tập sự dự khảo để lên lớp Sa-di, có 23 vị đủ tiêu chuẩn lên lớp, trong đó có 5 vị rất xuất sắc, được giải thưởng 1, 2, 3, 4 gồm:

Hạng nhất:

Giác Minh Hưởng (đệ tử của ĐĐ. Giác Nhường, TX. Ngọc Đạt - Đắk Nông, GĐ III): 98đ.

Giác Minh Tiến (đệ tử của TT. Giác Nghiêm, TX. Ngọc Pháp - Khánh Hòa, GĐ III): 98đ.

Hạng nhì:

Giác Minh Linh (đệ tử của TT. Giác Hạnh, TX. Ngọc Vạn - Vạn Ninh, Khánh Hòa, GĐ III): 97.5đ.

Hạng ba:

Giác Minh Hoan (đệ tử của HT. Giác Trong, TX. Ngọc Phước - Khánh Hòa, GĐ III): 96,5đ.

Hạng tư:

Giác Minh Văn (đệ tử của ĐĐ. Giác Nhường, TX. Ngọc Đạt - Đắk Nông, GĐ III): 96đ.

ĐÀN GIỚI TỲ-KHEO, có 39 vị, rớt một vị vì không đủ điều kiện thọ giới, trong đó có 5 vị đạt điểm xuất sắc:

Hạng nhất: 1 vị

Giác Minh Từ (đệ tử cố HT. Giác Dũng, TX. Ngọc Quang - Đắk Lắk): 99đ. Trong kỳ khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 16 tháng 8 âm lịch, giới tử Giác Minh Từ đạt 70/80 đ (đồng điểm hạng nhất trong các giới tử Tăng)

Hạng nhì:  3 vị:

Minh Kiến (đệ tử của ĐĐ. Minh Trí, GĐ II): 98đ.

Giác Minh Anh (đệ tử của TT. Giác Tài, GĐ III): 98đ

Giác Minh Yên (đệ tử của HT. Giác Phương, TX. Ngọc Quang, Giáo đoàn III): 98đ

Hạng ba: 1 vị:

Giác Đăng Bảo (đệ tử của HT. Giác Hảo, TX. Ngọc Tường – Mỹ Tho, GĐ I): 96.5đ.

Các vị còn lại đều trung bình khá trở lên đến khá, giỏi. Nhìn chung, các vị có tinh thần học bài.

3.  THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH

Qua thống kê, một số giới tử của Hệ phái chưa được các vị Bổn sư quan tâm sâu sát, khích lệ và tạo điều kiện để tham gia khóa Bồi dưỡng đạo hạnh. Theo quy định của Hệ phái, mỗi năm các Sa-di và tập sự nên được tham dự khóa Bồi dưỡng đạo hạnh một lần, hoặc là tối thiểu 2/3 số lần quy định. Việc tham gia khóa Bồi dưỡng đạo hạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thay đổi nhận thức của các tập sự, Sa-di. Do đó, các vị ít đi tham dự khóa tu này nên tích cực xin thầy Bổn sư tham gia tu tập các KHÓA TU TRUYỀN THỐNG do Hệ phái Khất sĩ tổ chức mỗi năm 3 lần để nâng cao các nghi quỹ, oai nghi của một thầy Tỳ-kheo, hoặc xin tham gia khóa An cư kiết hạ sau khi thọ giới Tỳ-kheo.

4. THỜI KHÓA SINH HOẠT VÀ CÁC MẶT KHÁC CỦA GIỚI TRƯỜNG

Thời khóa sinh hoạt tương đổi ổn định. Do vì tình hình dịch bệnh Covid-19 chực chờ bùng phát, nên thời gian tập trung và truyền giới cho toàn thể Đại Giới đàn Huệ Hưng tương đối khít khao, do đó, các giới tử không có thời gian sám hối tam nghiệp như là một điều kiện bắt buộc trước khi thọ giới.

5. TRƯỜNG HỢP NGOÀI ĐOÀN

Có một vị ngoài đoàn (không thuộc hệ thống quản lý của Hệ phái Khất sĩ) được GHPGVN TP. HCM giới thiệu truyền giới. Kết quả của kỳ khảo hạch giới luật và lịch sử của Hệ phái (nội bộ) cho thấy vị này không nắm vững đường lối giáo pháp.

***

Tóm lại, đàn giới tại Tịnh xá Trung Tâm trong ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG PL. 2564 – DL.2020 được thành tựu viên mãn là nhờ sự chứng minh chỉ đạo của Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Hưng, sự bảo ban của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn. Các giới tử đắc giới là nhờ chư Tôn đức Giới sư trong đàn Tỳ-kheo và đàn Sa-di đã từ mẫn truyền trao giới pháp một cách đúng pháp, nhờ đó mà các giới tử tiếp tục tiến tu đạo nghiệp.

Thay lời chư vị giới tử, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân và thắp nén hương lòng cầu nguyện Tam bảo thường gia hộ cho quý Ngài pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, luôn là ngọn hải đăng định hướng cho chúng con cập đến bến bờ giải thoát, giác ngộ.

Trong quá trình tổ chức, chúng con cũng còn nhiều điều sơ thất, kính nguyện quý Ngài bi mẫn hỷ xả cho.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan