CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm của giới tử Ni - Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức,

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày mãn Giới đàn Huệ Hưng (PL: 2564 – DL: 2020), hàng giới tử chúng con từ Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, gồm 154 giới tử (59 Tỳ-kheo-ni, 45 Thức-xoa, 50 Sa-di-ni) xin thành tâm đầu thành đảnh lễ và kính dâng đôi lời cảm tạ đến chư Tôn đức.

Kính bạch chư Tôn Đại đức Tăng Ni,

Chúng con được nghe: “Tỳ-ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ, Tỳ-ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt”. Trải qua hơn 2600 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, Đạo Phật có thể trường tồn và phát triển đến ngày nay chính là nhờ vào sự nghiêm trì giới luật của chư Tăng Ni. Bởi vì Giới chính là nền tảng đức hạnh của người tu sĩ chân chánh, là cửa ngõ bước vào thềm thang giác ngộ giải thoát.

Noi theo bước chân xưa với gương hạnh đức độ của các bậc tiền bối, trong những ngày qua đầy đủ phước duyên, hàng giới tử chúng con được chư Tôn đức rộng lòng từ bi mở Đại Giới đàn để truyền trao giới pháp cho chúng con tu học, hôm nay chúng con lại được trở về Tịnh xá Trung Tâm đê đầu đảnh lễ cầu thọ giới pháp từ chư Tôn đức Giới sư khả kính.

Đối với hàng hậu học chúng con, giây phút được lãnh thọ giới pháp là khoảnh khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất của đời tu sĩ, đặc biệt là đối với giới tử Tỳ-kheo-ni khi chính thức được dự vào hàng Chúng trung tôn. Từ đây, chúng con sẽ được an trú trong giới luật, chúng con nguyện sẽ cố gắng trì giữ nghiêm mật, để từng bước thể nghiệm và tận hưởng pháp lạc từ việc hành trì Tỳ-ni và các oai nghi trong đời sống tu tập hằng ngày, để tô bồi hạnh đức cho được trong sạch hầu góp phần bảo tồn Chánh pháp như lời đức Phật đã dạy, và cũng để đền ơn chư Tôn đức đã quan tâm, thương tưởng giáo dưỡng chúng con trong những ngày qua và hôm nay.

Đặc biệt là, qua lời giáo giới của chư Tôn đức Giới sư, chúng con hiểu rằng được khoác trên mình màu huỳnh y Khất sĩ là chánh báo duyên lành từ túc kiếp; đồng thời đây cũng là trọng trách mà mỗi giới tử phải nỗ lực hoàn thiện giới hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Ước nguyện: “Này các Thầy Tỳ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới”.

Kính bạch chư Tôn đức,

Giờ đây, khi giới thể đã châu viên, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức, chúng con cảm nhận như mình được trở về nương tựa nơi bến đỗ tâm linh, được sống trong tình thương và sự che chở của Tăng đoàn. Giới đức, hạnh đức và tâm đức của quý Ngài sẽ mãi là ánh từ quang soi sáng cho chúng con vững tâm vượt qua những bão giông trên bước đường tu nhân học Phật.

Chúng con xin nguyện vâng theo những lời chỉ dạy của quý Ngài, giữ gìn các học giới đã lãnh thọ, tinh tấn tu học để đền đáp bốn ân sâu nặng, để trở thành những người thừa tự pháp, xứng đáng là người con gái của đức Như Lai.

Trong giờ phút thiêng liêng này, quả thật:

“ Ngôn ngữ trần gian là túi rách,

Chứa sao đầy hai tiếng Ân Sư”.

Chúng con xin được thành tâm đê đầu đảnh lễ tri ân quý Ngài, ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn đức tứ đại điều hòa, chánh y song vận, Phật sự viên thành, mãi là cội Bồ-đề vững chãi cho chúng nương theo trên bước đường tìm về bảo sở.

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ-tát.

LIÊN DIỆU  (Tịnh xá Ngọc Cát)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan