CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc

Sáng nay, 4-12, tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc giới đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.

bm ks01

Báo cáo sinh hoạt tu học của 2 giới trường

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư Tôn đức trong Hội đồng Thập sư Tăng tại giới đàn Tịnh xá Trung Tâm, Hội đồng Thập sư Ni tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, chư Tôn đức Ban Quản giới tử và các giới tử Hệ phái Khất sĩ: 5 giới tử Tỳ-kheo, 11 giới tử Tỳ-kheo-ni, 6 giới tử Sa-di, 21 giới tử Thức-xoa-ma-na, 27 giới tử Sa-di-ni.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã nghe Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác tổ chức của giới trường Tịnh xá Trung Tâm dành cho giới tử Tăng, Tịnh xá Ngọc Phương dành cho giới tử Ni.

Theo đó, tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm đã truyền giới cho 5 giới tử Tỳ-kheo, 6 giới tử Sa-di cùng 38 giới tử trong hệ phái về thọ đầu đà. Toàn thể các giới tử được BTC tập trung sinh hoạt từ ngày 30-11 tới ngày 6-12 theo nội quy, quy định của BTC với các thời khoá sinh hoạt nghiêm mật.

Ngày 3-12, Hội đồng Thập sư đã quang lâm giới trường truyền giới cho các giới tử tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm. Kết quả, toàn thể các giới tử đều hoàn thành tốt các phần thi, trong đó các giới tử xuất sắc được BTC trao thưởng để khích lệ tinh thần tu học.

bm ks02

bm ks03

Giới tử phát nguyện tu học, tri ân chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng Ni...

Tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, từ ngày 28-11 đến 3-12, diễn ra như chương trình Ban Tổ chức giới đàn quy định. Ngoài ra, tại giới trường còn cung đón HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTC Đại giới đàn quang lâm sách tấn giới trường. 

Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương - địa điểm truyền giới cho các giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ năm nay có 14 giới tử Tỳ-kheo-ni, 27 giới tử Sa-di-ni, 21 giới thử Thức-xoa về cầu thọ giới tại Đại giới đàn Trí Đức.

Đại diện các giới tử đã tác bạch cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức Ban Tổ chức, Hội đồng Thập sư, Ban Quản giới tử, chư Tôn đức, quý Phật tử hỗ trợ giới đàn. Qua đây các giới tử phát nguyện sẽ tu học, nghiêm trì giới luật trên bước đường xuất gia học đạo, hoằng dương Phật phát khi trở về trú xứ, noi gương thầy Tổ nối truyền Chánh pháp Thích Ca.

bm ks04

HT.Giác Giới khích lệ giới tử

bm ks05

HT.Giác Toàn ban huấn từ

Thay mặt cho chư Tôn đức chứng minh, HT.Giác Giới đại diện cho chư Tôn đức giới sư có lời phát biểu khích lệ và tán thán tinh thần cầu học giáo pháp của chư vị tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di-ni.

Bên cạnh đó, HT. Giác Toàn thay mặt chư Tôn đức đã có lời huấn từ đến giới tử, nên ý thức về việc thọ giới để được đắc giới mới là mục đích chính chứ không phải thọ nhận thủ tục giấy tờ hay hình thức bên ngoài của một Sa-di hay Tỳ-kheo...

bm ks06

bm ks07

bm ks08

Trao phần thưởng tới các giới tử thi tốt trong kỳ khảo hạch

Dịp này, BTC đã trao các phần thưởng tới các giới tử có tinh thần tu học - đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch vừa qua tại hai giới trường của Hệ phái Khất sĩ.

Được biết, sau lễ bế mạc, toàn thể các giới tử vẫn sẽ ở lại sinh hoạt tại giới trường cho tới ngày 6-12.

Riêng sáng 5-12, tất cả chư Tôn đức và các giới tử sẽ tập trung về Tịnh xá Trung Tâm tổ chức lễ cổ Phật khất thực theo truyền thống của hệ phái để cho Phật tử gieo duyên tới mọi người.

bm ks14

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan