CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng

Vào lúc 14 giờ ngày 28/8/Canh Tý, tại Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh, TP. HCM), chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Tỳ-kheo-ni Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, TP. HCM) đã hướng dẫn các giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Sau lời tác bạch của Ban Điển lễ Ni, Hòa thượng Đàn đầu - Thích Giác Tường và chư Tôn Thiền đức Hội đồng Giới sư đã quang lâm giới trường để tác pháp yết-ma trao truyền giới pháp cho giới tử Tỳ-kheo-ni.

Y theo Luật Phật, chư Tôn đức Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni quỳ trước đại Tăng cầu xin Chánh pháp yết-ma. Trưởng lão HT. Giác Giới đã trao truyền Tứ y pháp Trung đạo, Bát Kỉnh pháp (những điều chư Ni phải gìn giữ trọn đời) và 348 giới tướng Tỳ-kheo-Ni, đến giới tử Ni để tác thành giới thể Tỳ-kheo-ni giữa hai bộ Tăng-Ni.

Tiếp đến, HT. Giác Giới giáo giới đến các giới tử Tỳ-kheo-ni. Những điều quan trọng trong cuộc đời tu học của một vị Ni Khất sĩ được Hòa thượng tuyên bày rõ ràng để các giới tử tân học Tỳ-kheo-ni lãnh hội hành trì.

Tất cả giới tử Tỳ-kheo-ni chí thành đảnh lễ phát nguyện y giáo phụng hành.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh được ghi nhận:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan