CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa thượng Giác Giới sách tấn Giới tử tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Sáng ngày 14/10 (nhằm 28/8/Canh Tý), tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVNGiáo phẩm chứng minh Hệ phái đã sách tấn cho các giới tử trong Giới đàn Huệ Hưng - Phân đàn Hệ phái Khất sĩ.

Hòa thượng đã khuyến tấn các giới tử nên ý thức giá trị, ý nghĩa của việc thọ giới để được đắc giới, đó mới là mục đích chính chứ không phải việc nhận thủ tục giấy tờ hay hình thức bên ngoài của một Sa-di hay Tỳ-kheo.

Đối với một Sa-di cần làm tròn bổn phận của người xuất gia, tinh tấn cần cầu bước lên con đường giải thoát thì sẽ dễ dàng đắc giới hơn. Trong thời gian này, các vị Tập sự, Sa-di được rèn luyện trong môi trường chỉ dạy, quan tâm chăm sóc của người Thầy, luôn được Thầy tạo mọi nhân duyên thích hợp để đạo tâm của học trò kiên cố. Người xuất gia học đạo bước đầu theo sự hướng dẫn của Thầy, nhận chân rõ con đường mình đi một cách đúng đắn và tinh tấn hành trì thì việc tu tập mới có nhiều kết quả. Nếu không như vậy, vị ấy dễ rơi vào phiền não và rồi lặn hụp mãi trong biển luân hồi sanh tử.

Cuối cùng, Hòa thượng sách tấn: "Các giới tử hãy học tu theo lời Phật, lời Tổ sư, lấy Giới - Định - Huệ làm mục tiêu hướng đến, làm nền tảng tu tập, để thành tựu đạo nghiệp, chứng đắc Niết-bàn." Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã dạy: “Người Khất sĩ có ba pháp tu học vắn tắt là “Giới Định Huệ”; và Ngài cũng dạy cho hàng cư sĩ bạch y: “Người cư sĩ khi bước chân vào đời nhiều hiểm nguy phải có Giới Định Huệ”. Giới là nền tảng để đạt Định và Huệ, “Giới năng sanh Định, Định năng phát Huệ”. Và quan trọng hơn là khi đăng đàn thọ giới tức là nói lên niềm tin nơi các giới tử đã thuần thục đối với Tam Bảo, đối với Giới Định Tuệ. Niềm tin là cửa ngõ đưa các vị vào đạo, tu tập Phạm hạnh và thành tựu quả vị của người xuất gia. Chính vì vậy, đức Tổ sư Minh Đăng Quang xiển dương và thực hành phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” cũng chính là tiếp nối ngọn đuốc Giới Định Tuệ vậy.

Được biết, vào trưa cùng ngày dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường cùng chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, các giới tử vân tập tại chánh điện thực hiện nghi thức độ ngọ theo truyền thống Khất sĩ và hồi hướng cầu nguyện cho quý Phật tử và hết thảy chư thiên, phi nhân hộ trì giới đàn được viên mãn.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh được ghi nhận:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan