CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hướng dẫn cho Giới tử ôn tập giáo lý và thiền tập

Nhằm để trang bị cho các Giới tử có được nhận thức đúng đắn về những lời dạy của đức Thế Tôn và đức Tổ sư Minh Đăng Quang, nên Ban giáo thọ cùng Ban quản Giới tử đã cho trắc nghiệm và hướng dẫn cho các Giới tử ôn tập giáo lý Phật-đà cũng như hướng dẫn thiền tập để giúp cho các Giới tử vững vàng thêm trên đạo lộ tu học. Vì chính sự hiểu biết chân chánh về những điều mà Phật, Tổ, Thầy đã dạy sẽ giúp cho nội tâm của hành giả được vững chãi và giới hạnh mới được viên mãn, như đức Thế Tôn có dạy: “Giới được định, tuệ làm cho trong sạch, viên mãn; Định được giới, tuệ làm cho trong sạch, viên mãn; Tuệ được giới định làm cho trong sạch viên mãn”. Cũng như thế, xưa nay Phật pháp muốn được tồn tại và phát triển lâu dài thì không thể thiếu 3 yếu tố quan trọng này, mà người đóng vai trò chủ chốt đó chính là người xuất gia thọ nhận giới pháp (Giới tử).

5

7

8

12

10

6

12b

13

14

15

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan