CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Lễ tạ pháp phân đàn truyền giới Phật giáo Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 - DL.2023 tại tịnh xá Trung Tâm

Quang lâm chứng minh có: Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, cùng chư Tôn Hòa thượng, thượng tọa Hội đồng giới sư Hệ phái.

Về phía chư Tôn đức Ni: Ni trưởng Viên Liên - Cố vấn Phân Ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, Phó ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm NGHPKS; Ni trưởng Hiếu Liên - Cố vấn Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm thường trực NGHPKS; Ni trưởng Tấn Liên - Giáo phẩm NGHPKS; Ni trưởng Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Giáo phẩm Chánh thư ký NGHPKS; Ni sư Tuệ Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó thư ký NGHPKS, cùng quý Ni sư trong ban Hộ đàn, ban quản chúng cùng hơn 50 giới tử Tăng, Ni đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng Tọa Giác Hoàng - Chánh Thư ký Hệ phái, Chánh Thư ký giới trường Tịnh xá Trung Tâm đã báo cáo tổng kết những ngày sinh hoạt tại 2 giới trường.

Theo báo cáo, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm và tịnh xá Ngọc Phương qua kỳ khảo hạch giới luật và các bài học cần thiết của một vị Tỳ-kheo, giáo lý căn bản, có 3 giới tử Tăng và 3 giới tử Ni đạt được điểm số khá cao.

Tiếp đến, giới tử tân Tỳ kheo Giác Đăng Tri đã đại điện giới tử Tăng dâng lời tác bạch tri ân và Tân Tỳ-kheo-ni Liên Huyền đã đối trước chư Tôn đức phát nguyện sẽ luôn cố gắng tinh tấn hành trì giới luật đã thọ lãnh, để không cô phụ công ơn tổ thầy và đàn na tín thí.

Sau đó, chư Tôn đức Hội đồng giới sư Tăng, Ni đã trao tặng những phần quà khích lệ đến các giới tử đạt thủ khoa và có kết quả khảo hạch xuất sắc vừa qua.

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới đã có lời đạo từ đến các giới tử nghiêm trì giới luật, xứng đáng là thế hệ tiếp nối, kế thừa tiền nhân, duy trì và phát triển Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Hòa thượng cũng dành lời tri ân chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng giới sư đã không quản tuổi tác, thời gian và sức khỏe, dốc lòng vì hàng hậu học mà quang lâm trao truyền giới pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường đã có lời giáo giới nhắc nhở đến các giới tử và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Giới - Định - Tuệ, mà chư Phật ba đời đã tu tập. Các vị giới tử cần phải đọc, hiểu phân tích cặn kẽ, tường tận về nội dung trong bài “Kệ Giới”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan