CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Truyền giới Phương trượng tại giới trường tịnh xá Trung Tâm

Buổi chiều, vào lúc 14h chư Tôn đức Hội đồng giới sư đã có phiên họp trước khi chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 23 giới tử Tỳ-kheo, đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Bửu Huệ, cũng như kỳ khảo hạch về giới luật của Hệ phái cho các giới tử thọ phương trượng Hệ phái.

ĐĐ. Minh Viên cung thỉnh chư Tôn đức Giới sư quang lâm giới trường, niêm hương lễ Phật, lễ Tổ, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật và cung an chức sự Hội đồng Thập sư đàn Tỳ kheo biệt truyền Hệ phái Khất sĩ.

Hội đồng Thập sư do Trưởng lão HT. Giác Giới, làm Đường đầu Hòa thượng; Trưởng lão HT. Giác Ngộ, Yết-ma A-xà-lê; HT. Giác Pháp, Giáo thọ A-xà-lê, cùng 18 vị Tôn chứng.

Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức trong ban hộ đàn các giới tử đã thành tâm đảnh lễ Tam bảo, cầu thỉnh sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức giới sư truyền trao giới pháp đến cho 23 vị Sadi được đăng đàn thọ giới Tỳ kheo.

Mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu sẽ trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ Hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo và chư Tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình. 

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giác Pháp - Giáo thọ A-xà-lê đã nói rõ về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh. Hòa thượng dạy, các vị xưa như là cây củi, nay nhờ giới pháp đã thành một loại gỗ quý được mọi người trân trọng. Chính điều đó, mỗi người trong quý vị cần nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ thầy, cha mẹ và Phật tử.

Trước đó chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ, Ban Điều hành giới trường tịnh xá Trung Tâm, Ban Quản giới tử, Ban Hộ đàn và giới tử đã trang nghiêm tổ chức lễ cung rước di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ từ Việt Nam Quốc Tự về giới trường tịnh xá Trung Tâm.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan