CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trì bình khất thực tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Sáng nay, ngày 28/8/Canh Tý (nhằm 14/10/2020) đã trang nghiêm diễn ra nghi thức trì bình khất thực trong khuôn viên giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, chư Tôn đức Hội đồng Giới sư đã hướng dẫn cho chư vị giới tử tân thọ Tỳ-kheo, Sa-di đảnh lễ Tam bảo, Tổ thầy, sau đó từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm khất thực hóa duyên tiếp nối hạnh nguyện tổ thầy vị du Tăng khất sĩ: "Khất sĩ đi xin để răn lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. Đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để làm gương nhơn quả tội lỗi cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo hóa chúng sanh. Đi xin để không tự cao dốt nát, danh lợi, sắc tài. Đi xin để giải thoát phiền não, và để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập sửa bản năng. Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí huệ thông minh, cõi lòng mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên sạch sẽ". (Chơn lý Khất sĩ).
Sau khi khất thực xong chư Tôn đức tụng thời kinh Phước thí chú nguyện và hồi hướng phước lành cho các tín chủ được ân triêm phước lạc.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh được ghi nhận:

Chụp ảnh lưu niệm Hội đồng giới sư & giới tử Tỳ kheo

Chụp ảnh lưu niệm Hội đồng giới sư & giới tử Sa di

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan