CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Australia: Thông tin về Hội nghị Phật giáo với chủ đề "Biểu tượng Phật giáo và Chủ nghĩa Tượng trưng"

Hội nghị Khoa học về điều tra lịch sử, hiện tại và hướng tương lai của Phật giáo trong khu vực Úc sẽ được tổ chức vào ngày 26-28 tháng 2, 2015 tại Đại học Tây Úc, Perth.

Hội nghị là nền tảng cho các nhà khoa học và Phật giáo để trình bày các nghiên cứu mới nhất gần đây của họ và để hoàn thành các báo cáo khoa học được trình bày phản biện cho các khía cạnh và các cách tiếp cận khác nhau về Phật giáo; để xem xét định hướng tương lai của Phật giáo và các khía cạnh của giáo dục Phật giáo đáp ứng nhu cầu của người học trong bối cảnh đa dạng.

Ban tổ chức đón nhận các đề xuất về những đóng góp về lịch sử Phật giáo, triết học, văn bản cũng như cho các đề xuất về bất kỳ chủ đề liên quan đến Phật giáo.

Tất cả Phật tử, các Nhà nghiên cứu trên một phạm vi rộng, học giả, các thành viên và công chúng quan tâm đến Phật giáo được mời trình bày tham luận trong hội nghị sắp tới.

Những bài viết, báo cáo của bạn phải gửi dưới dạng Word hoặc định dạng RTF và nên bao gồm các thông tin sau:

a) Tên của tác giả (s)

b) Liên kết, vì nó sẽ xuất hiện trong chương trình

c) Địa chỉ email

d) Tiêu đề của đề xuất

e) Phần thân của báo cáo (tối đa 300 từ)

f) 10 từ khóa

g) CV (tối đa 2 trang)

Văn bản nên được trình bày bằng phông chữ Times New Roman cỡ chữ 12, không có chú thích, định dạng đặc biệt, ký tự, hoặc nhấn mạnh (ví dụ như in đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới).

Bản kiến nghị phải gửi trước ngày 25.11.2014, theo địa chỉ sau: info@buddhismandaustralia.com. Nếu đề nghị được chấp nhận, giấy mời dự hội thảo sẽ được gởi đầy đủ trước ngày 20 tháng 1 năm 2015. Ban tổ chức sẽ xác nhận đã nhận và trả lời tất cả các đề xuất gửi đến.

Để biết thêm chi tiết về hội nghị, vui lòng truy cập: www.buddhismandaustralia.com

Chủ tịch Hội nghị: Marju Broder: info@buddhismandaustralia.com

Contact (Liên lạc):

Organizing Chair Marju Broder:

info@buddhismandaustralia.com

or

estoniannyingma@gmail.com

marju.broder@gmail.com

tel. +61 0 405549923

Từ: http://www.buddhismandaustralia.com

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan