CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cao ủy Tích Lan tại Anh Quốc cúng dường Trai Tăng nhân Đại lễ Phật đản 2014

Cao ủy Tích Lan tại vương quốc Anh đã tổ chức Lễ Cúng dường Trai Tăng đến hai mươi vị Đại Tăng của các tự viện Phật giáo ở Anh Quốc nhân dịp Đại lễ Vesak để hồi hướng cầu nguyện đến Tổng thống Tích Lan - Mahinda Rajapaksa, và nhân dân Tích Lan. Các cơ quan thuộc Cao ủy đều được trang trí cờ hoa, đèn lồng rực rỡ màu sắc.

Thượng tọa Bogoda Seelawimala Nayaka Thera, Trưởng hội Sanganayaka tại Vương quốc kiêm Viện chủ Tịnh xá Phật giáo Luân Đôn, Thượng tọa Galayaye Piyadassi Nayaka Thera, Viện chủ Tịnh xá Phật giáo Quốc tế Kingsbury Saddhatissa, Thượng tọa Keppetiyagoda Gunawansa Nayaka Thera, Viện chủ tự viện Phật giáo Birmingham Jetavana đều tham dự.

Theo Sunday Observes, Sunday, 18 May 2014.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan