CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa Kỳ: Đại tường HT. Pháp sư tại PV. Minh Đăng Quang, Tampa, Florida

Để tỏ lòng tri ân và báo ân trong muôn một đối với vị Thầy tôn kính, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo; Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ Đại tường tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

"Đất Trời Tây - Mỹ Quốc điều hiu lặng,
Biển Nước về đông, biền biệt nguồn cô quạnh!

Hỡi ôi,
Sanh thức trí, Bậc Sa môn Đức Trí,

Chuyển thân tứ đại, nhập dòng pháp vô sinh.
Tử liễu phàm, Giác Ngộ độ Vô tham,
Sanh – tử, Tử - sanh… sáng ngời Bát-nhã tinh anh."

Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ - Pháp sư là biểu tượng của sự tinh cần tu tập, dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh. Sự giã từ huyễn thân tứ đại, cao đăng Phật quốc của Ngài là điều tất yếu, nhưng đã để lại cho hàng pháp tử, môn đồ đệ tử trong nước và hải ngoại niềm kính thương vô hạn.

Trong bối cảnh đa dạng và đất nước rộng lớn của Mỹ, tại mỗi Tiểu bang đông cư dân cộng động Việt, Đức Ngài Pháp chủ đã thành lập và xây dựng một Tổ đình hoặc Pháp viện để làm nơi sinh hoạt, hoằng pháp, phụng sự và là nơi để Cộng đồng Người Việt trở về sinh hoạt tín ngưỡng, tu học và bảo lưu truyền thống dân tộc Việt nơi hải ngoại.

Theo sử kiện được lưu tại Văn phòng Viện Truyền thống Minh Đăng Quang và thông tin từ Phòng Sử học Thành phố Tampa, thì Pháp viện Minh Đăng Quang Tampa là ngôi Chùa – Sinh hoạt Cộng đồng Tôn giáo (Temple-Monastery) đầu tiên của Vùng Vịnh Tampa được khai sơn bởi Đức Pháp chủ Thích Giác Nhiên. Cũng giống như Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang California, tại Florida, Pháp viện Minh Đăng Quang Tampa được Đức Pháp chủ chọn và ấn định là Ngôi Tổ đình Pháp viện tại Miền Tây nước Mỹ và Vùng Miền Đông nước Mỹ.

Lễ Tưởng niệm diễn ra trong 2 ngày 12 & 13 tháng 8 năm 2017.

Ngày 12 tháng 8 là ngày tu học và các hoạt động Tọa thiền tưởng niệm, thuyết giảng do HT.TS. Minh Thành – Viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang Tampa đảm trách cùng với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trong Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ từ các tiểu bang trở về cộng trú sinh hoạt, tu học và hành thiền tưởng niệm Ân sư.

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2017 chính thức diễn ra Lễ Đại tường Trưởng Lão Hòa thượng Pháp chủ bắt đầu bằng buổi trì bình khất thực.

Lễ chính thức diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành phố Tampa, Tiểu bang Florida.

Quang lâm tham dự lễ, thể hiện tình Linh Sơn Pháp lữ gắn bó cũng như thể hiện tấm lòng kính tiếc đối với đạo nghiệp đức Đại lão Hòa thượng, bậc danh Tăng đã dày công xiển dương và cống hiến cho ngôi nhà Phật pháp trong và ngoài nước, có sự hiện diện quý báu của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo, các bậc Tôn túc lãnh đạo các Giáo hội tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đông đảo chư Tăng Ni Khất sĩ môn đồ hiếu quyến từ khắp các Tổ đình, tịnh xá, thiền viện… thuộc các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Canada và Australia cũng đã trở về để tưởng nhớ Ân sư trong niềm kính tiếc vô hạn.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, TT. Minh Tòng đại diện môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang; Pháp chủ GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ; Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam; Nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ; Viện chủ khai sơn Tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, California; Viện chủ Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Westminster, California; Viện chủ khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, Sài Gòn; viên tịch vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi) tại Hoa Kỳ. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 60 năm.

Tiếp theo, HT. Minh Thành viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang Tampa đã ban đạo từ tới toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Đồng hương Phật tử về tham dự lễ. Qua đó, Hòa thượng nhắc lại cuộc đời và công hạnh hành Bồ-tát đạo của Đức Pháp chủ và tán dương công đức, đạo hạnh sang ngời vô úy của Ngài đối với Đạo pháp trong nước cũng như hải ngoại.

Sau đó, toàn thể chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm và dâng Bát lên Ân sư cũng như niệm tưởng công đức to lớn của Đức Ngài.

Nhân dịp này, Giáo Hội đã Quyết định Tấn phong TT. Thích Minh Diệu Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.

Duyên sự tùng sự của Lễ Đại tường Đức Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới (GHPGTGKSTG) Thông qua Bản Hiến chương và Quyết định Bổ Nhiệm Ban điều hành Giáo hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, gồm:
Nhân sự Ban điều hành GHPGTGKSTG nhiệm kỳ 2017 – 2020 như sau:
1. Chủ tịch: Thượng tọa Thích Minh Diệu.
2. Phó chủ tịch: Thượng tọa Thích Minh Nguyên.
3. Thư ký: Đại đức Thích Giác Chinh.
4. Tổng vụ Nghi lễ: Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Đại đức Thích Minh Đạt.
5. Tổng vụ Hoằng pháp và Truyền thông: Hòa thượng Thích Minh Tòng, Thượng tọa Thích Giác Trí, Cư sĩ Nguyên Thành.
6. Tổng vụ Giao tế: Đại đức Thích Giác Niệm, Đại đức Thích Minh Huệ.
7. Tổng vụ Từ thiện xã hội: Đại đức Thích Minh Đạt, Ni trưởng Ánh Liên.
8. Tổng vụ Văn hóa và Văn phòng giáo hội: Hòa thượng Thích Minh Tòng, Đại đức Thích Giác Chinh, Ni sư Tường Liên.
Tiếp theo là chương trình Lễ Vu Lan – Dâng Y Ca Sa đến Chư tôn đức Tăng Ni.
Buổi lễ cúng dường Trai Tăng đã kết thúc chương trình Tưởng niệm cố Đại lão hòa thượng Pháp chủ trong niềm hoan hỷ và lục hòa cộng trú, lợi lạc cho Cộng đồng Đồng hương Phật tử gần xa.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Thời khóa tụng kinh và pháp thoại

TamPa 1

TamPa 2

TamPa 3

HT. Minh Hồi và HT. Minh Thành

TamPa 4

TamPa 5

Trì bình khất thực:

TamPa 6

TamPa 7

TamPa 19

Lễ Đại tường HT. Pháp sư:

TamPa 10

TamPa 9

TamPa 11

Tấn phong Tân trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

TamPa 12

TamPa 13

TT. Minh Diệu phát nguyện nhận nhiệm vụ

TamPa 14

HT. Minh Hồi ban đạo từ

TamPa 15

Dâng hoa lễ Vu lan

TamPa 16

TamPa 17

TamPa 18

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan