CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngài Karmapa tuyên bố phục hồi giới pháp Tỳ-kheo-ni

 Ngài-Karmapa

Ngài Karmapa thứ 17. From kagyuoffice.org

Ngài Karmapa Ogyen Trinley Dorje thứ 17 đã tuyên bố ủng hộ cho việc phục hồi giới pháp Tỳ-kheo-ni trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Lời tuyên bố này đã được nói trong Lễ Arya Kshema Winter Gathering dành cho chư Ni năm nay, từ ngày 8 – 24 tháng Giêng tại Tự viện Tergar, Bodhgaya, Bihar, Ấn Độ. Hiện tại Phật giáo Tạng truyền không có Tỳ-kheo-ni và cũng không có Lễ Thọ giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni cho chư Ni Tạng truyền vốn nguyên thủy hành trì theo giới pháp của trường phái Mulasarvastivada.

Ngài Karmapa nói: “Nhiều người nghĩ rằng tôi ủng hộ đối với việc phục hồi giới pháp Tỳ-kheo-ni là vì có rất nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, không phải vì ai cả mà chỉ vì tôi nhận thấy điều này rất cần thiết”.

Ngay buổi khai mạc, Ngài Karmapa đã giải thích: “Để thực tập trọn vẹn Tam vô lậu học, trước tiên chư Tăng Ni phải thực tập giữ Giới luật cho thật nghiêm túc. Sau đó, dựa trên nền tảng căn bản này, chúng ta thực tập Định và Tuệ. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chúng ta có thể nói, đối với nữ giới, không thể nào có sự thực tập trọn vẹn về Giới vì nguyên nhân là không có học giới Tỳ-kheo-ni. Trong lịch sử Phật giáo, Đức Phật đã cho phép chư Ni thọ giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni, và chính Ngài đã truyền giới cho nữ Tôn giả Mahaprajapati”. Theo Ngài Karmapa, mặc dù giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni có thể do “Nhứt bộ đại Tăng” chứng minh truyền giới, nhưng để thực hiện một Lễ Truyền giới Tỳ-kheo-ni đúng pháp cần phải do Nhị bộ đại Tăng đảm trách. Nói rõ hơn là Lễ Thọ giới cần được chư Tăng và chư Ni chứng minh truyền giới. Hiện tại, giới pháp Tỳ-kheo-ni còn gìn giữ trong truyền thống Luật tạng Dharmagupta.

Ngài Karmapa nói rằng bởi vì sự vắng mặt của Tỳ-kheo-ni và Sa-di-ni trong Luật tạng Mulasarvastivada, nên chư Ni cần phải nhận giới pháp từ dòng truyền thừa Dharmagupta. Ngài nói: “Bắt đầu vào năm tới, chúng ta tuyển chọn một số chư Ni đạo hạnh từ mỗi Ni viện cho việc chính thức thọ giới. Trước nhất, chư Ni sẽ được truyền giới xuất gia, sau đó là giới Sa-di-ni và kế tiếp nữa là giới Thức-xoa-ma-na. Những vị Ni này thọ giới và hành trì nghiêm túc, tinh tấn trong một thời gian nhất định thường khoảng vài ba năm trước khi thọ nhận giới pháp Tỳ-kheo-ni. Một khi chúng ta có Tỳ-kheo-ni rồi, thêm mười năm nữa lớp chư Ni này có thể truyền giới cho các vị Tỳ-kheo-ni thế hệ kế tiếp.

“Năm tới, có một nhóm chư Ni khoảng 10 – 20 vị, những vị này đã thọ trì nghiêm túc giới pháp của Luật tạng Dharmagupta sẽ tham dự chứng minh Lễ Arya Kshema Winter Gathering để truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na cho chư Ni đủ điều kiện thọ giới. Chắc chắn, buổi lễ sẽ diễn ra trang nghiêm và đúng pháp từ dòng truyền thừa khôngbị gián đoạn”.

Lời tuyên bố nói bằng tiếng Tây Tạng sau đó phiên dịch sang tiếng Anh đã được chào đón bằng những tràng pháo tay như sấm động từ chư Tăng, Ni, Phật tử thính chúng .

nithuctap-tranhluan

Chư Ni thực tập tranh luận. From kagyuoffice.org

(Theo Buddhistdoor International, Staff Reporter, ngày 03 – 02 – 2015)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan