CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo Khất sĩ tại Mỹ An cư tập trung

Từ ngày 8 đến 15 tháng 7 năm 2018, Phật giáo Khất sĩ tại Mỹ tổ chức An cư kiết hạ một tuần lễ tại Như Lai Thiền Tự - San Diego, Hoa Kỳ.

Sáng ngày 8/7 Mậu Tuất, khoảng 200 chư Tôn đức Tăng Ni đang hiện diện tại Mỹ tác pháp An cư tập trung một tuần của Bắc tông và Khất sĩ .

Ban Chức sự Hạ trường gồm có:

- Đại lão HT. Giác Lượng – Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới, Đạo sư Chứng minh.

- HT. Minh Tuyên – Phó Pháp chủ kiêm Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới, Thiền chủ.

- HT. Giác Luyện – Phó Thiền chủ

- HT. Thích Phước Thuận – Sám chủ, Yết ma A-xà-lê, Tuyên Luật sư. 

- HT. Minh Hồi – Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới, Viện chủ Như Lai thiền tự, Hóa chủ

- Giáo thọ A-xà-lê: HT. Minh Tuyên, HT. Phước Thuận, HT. Phước Thịnh, HT. Minh Hồi, TT. Giác Đăng

- Quản chúng: HT. Giác Điệp – Trưởng chúng Tăng Ni; TT. Giác Thắng – Trưởng chúng Tăng; NT. Như Định, NT. Liên Liên: Chứng minh Ni chúng; NS. Tâm Nhựt – Trưởng chúng Ni; NS. Tiến Liên B – Phó chúng Ni

- Thư ký: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Minh Luật, ĐĐ. Châu Đạt, NS. Tiến Liên, SC. Chơn Duyên, SC. Nguyên Minh, SC. Khánh Thiện. 

Theo chương trình, từ ngày 9-14/7, ngoài các thời công phu thiền tập, tụng kinh,… mỗi ngày Đại chúng An cư đều được chư Tôn đức Giáo thọ chia sẻ đạo pháp và sách tấn tu tập.

Ngày 15/7, Đạo tràng tổ chức Lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và sẽ có chương trình khất thực hóa duyên – ôn lại truyền thống tốt đẹp của Tăng đoàn thời đức Phật.

Xin chia sẻ một số hình ảnh An cư của đạo tràng:

Chư Tôn đức kiết giới trường và tác pháp an cư

 Thời tụng kinh

Chia sẻ giáo pháp tu tập

Đại chúng thọ trai

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan