CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ông Mahinda Rajapaksa, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Dân chủ Tích Lan gửi thông điệp chúc mừng Vesak 2014

Tôi rất vui mừng khi gửi bức thông điệp chúc mừng này đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 và Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam.

Liên Hiệp Quốc tổ chức Đại lễ Vesak thiêng liêng này nhằm kỷ niệm ba sự kiện quan trọng - Đản sanh, Thành đạo và Nhập diệt của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sau khi thông qua nghị quyết đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1999.

Đất nước Sri Lanka có truyền thống Phật giáo từ hơn hai thiên niên kỷ trước đã có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học từ Phật giáo thời kỳ đầu cho đến ngày nay. Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng việc khởi xuống tổ chức Đại lễ Vesak của Liên Hiệp Quốc.

Đại lễ Vesak và Hội nghị Phật giáo Quốc tế năm nay do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam có chủ đề rất hợp thời và thiết thực, đó là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”.

Điều này có ý nghĩa quan trọng nhằm trình bày những quan điểm và hồi ứng của Phật giáo đối với các vấn đề nóng bỏng hiện đang tác động đến thế giới, như vấn đề Phát triển Bền vững, sự Nóng lên của Toàn cầu và Bảo vệ Môi trường; những đóng góp của Phật giáo vào việc xây dựng Đời sống Khỏe mạnh, tạo dựng nền Hòa bình, và khôi phục sau xung đột, cũng như Giáo dục Phật giáo trong các chương trình bậc đại học.

Hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị, bao gồm cả các vị Tăng thống, chư Tôn túc, các vị Tăng xuất chúng trong Đại Tăng đoàn và các học giả trí thức Phật giáo đều tin tưởng rằng những đóng góp quan trọng từ các quan niệm của Phật giáo có ảnh hưởng tích cực giúp giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn và khủng hoảng của thế giới trong giai đoạn hiện tại và trên con đường tiến lên phía trước.

Tôi xin kính chúc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Hội nghị Phật giáo Quốc tế thành công tốt đẹp trong ánh sáng giáo pháp và năng lượng hộ trì của Tam Bảo.

Mahinda Rajapaksa

Tổng thống Cộng hòa Xã hội Dân chủ Tích Lan.

 

Nguyên tác tiếng Anh:

CONGRATULATORY MESSAGE

From HE. Mahinda Rajapaksa, President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

I am pleased to send this message of felicitation to the United Nations Day of Vesak 2014 being celebrated in Vietnam, and the related International Buddhist Conference.
The United Nations celebrates this thrice sacred day of Vesak that commemorate the birth, enlightenment and passing away of Siddhartha Gauthama - the Buddha, since a special resolution was passed by the United Nations General Assembly in 1999.

Sri Lanka, with a tradition of Buddhism dating back more than 2 millennia, having contributed much to Buddhist studies from ancient days to modern times, fully recognizes the importance of this UN initiative on celebrating the Vesak festival.

The current year’s celebrations and conference at the Ninh Binh Province, Vietnam, hosted by the National Vietnam Buddhist Sangha, has a most timely and relevant theme in “Buddhist contribution to Achieve the UN Millennium Development Goals”.

This has great significance in bringing out Buddhist thinking and response to current issues affecting the world such as Sustainable Development, Global Warming and Environment Protection; the Buddhist contributions to Healthy Living, Peace - building and Post-conflict recovery, and Buddhist Education in university level curricula.

The large number of participants at this conference, including Supreme Patriarchs, learned members of the Maha Sangha and Buddhist scholars will no doubt make important contributions on the relevance of Buddhist thinking on the many issues and the crises that affect the world today, and the path to progress.

I wish this International Buddhist Conference that marks the UN day of Vesak every success with the guidance of Buddhist teaching and the Blessings of the Noble Triple Gem.

Mahinda Rajapaksa

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan