CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tăng thống Tăng đoàn Mahanikaya – Bangladesh, Ngài S. Dharmapal Mahathero gửi thông điệp chúc mừng Vesak

Tôi vô cùng hoan hỷ được biết Đại lễ Vesak lần thứ 11 năm nay và Hội nghị Phật giáo Quốc tế sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 7 đến 11 tháng 5 năm 2014. Thay mặt các thành viên của Giáo hội Phật giáo Bangladesh, trong cương vị Tăng thống Tăng đoàn Mahanikaya - Bangladesh, tôi xin tri ân và gởi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Tôi được biết chủ đề Hội thảo Khoa học năm nay là Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”. Cả toàn cầu đang báo động nhất là về vấn đề hòa bình và biến đổi khí hậu. Đạo Phật và các Phật tử trên thế giới có rất nhiều việc cần phải làm.

Các lãnh tụ Phật giáo của thế giới có trách nhiệm gặp gỡ nhắc nhở lãnh đạo các quốc gia quan tâm hơn nữa về vấn đề hòa bình, biến đổi khí hậu cũng như vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn có thể bảo vệ nhân loại và tất cả chúng sinh chỉ bằng phương pháp hướng dẫn mọi người hiểu và thực hành năm nguyên tắc đạo đức, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không dùng các chất làm say sưa, nghiện ngập.

Ý nghĩa quan trọng của năm nguyên tắc đạo đức này cần được giới thiệu đến tất cả mọi người trên thế giới ngang qua hoạt động của các cơ quan chuyên ngành của Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho một thế giới hòa bình và ổn định trên mọi phương diện.

Đức Thế Tôn đã dạy: “Hận thù không thể được hóa giải bằng hận thù, nó chỉ có thể được hóa giải bằng tình thương”. Đó là quy luật ngàn đời và cũng là thông điệp của Đức Phật để lại. Thông qua hội nghị lần này, tôi mong thông điệp này sẽ được truyền đi khắp nơi và mọi người trên thế giới sẽ được an lành trong từng ngày mới.

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại biểu hiện diện và tất cả chúng sinh.

Ven. S.Dharmapal Mahathero

Sanghanayaka (Supreme Patriarch)

Bangladesh BouddhaBhikkhuMahasabha 

(Supreme SanghaMahanikaya of Bangladesh)

Nguyên tác tiếng Anh:

HH. Supreme Patriarch Sanghanayaka Supreme Sangha Mahanikaya, Bangladesh

CONGRATULATORY MESSAGE

From His Holiness Supreme Patriarch  Sanghanayaka Supreme Sangha Mahanikaya of Bangladesh.

It gives me immense pleasure to know that 11th United Nations Day Vesak 2014 & International conference on Buddhism are being hosted by VBS on and from 7 to 11 May 2014. On behalf of the members of Bangladesh Buddhist Community and as Supreme Patriarch of  Supreme Sangha Mahanikaya of Bangladesh on my behalf I convey my thanks and gratitude and that Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha(ESTD:1753)

I have also come to know that this year academic conference theme is “Buddhist Perspectives toward Achieving the United Nations MDGs”. Global situation specially in perspectives of peace, and climate change is alarming. Buddhists and Buddhism of the world have lot of things to do.

The world Buddhist leaders have the responsibility to approach the national leaders of all nations of the world to be more concerned about peace and climate change also about economic and social development. Buddha’s universal loving kindness and compassion can protect the human beings and all sentient beings leaders to understand five moral codes i.e, refrain from killing, refrain from stealing others properties; refrain from sexual misconduct; refrain from telling a lie and refrain from taking intoxicants.

The inherent message of the five moral codes should reach to each and every one of the world as a message through the United Nations organizations for peace and stability of the world in all respects.
Buddha said, “Hatred can’t be ceased by hatred, it may be appeased by Love alone”. It is the eternal law and universal message of the Buddha. Through this great conference the above message, I hope, will be communicated to each and every one of the world will be peaceful in the days to come.

I hope the conference a great success.

May the blessings of the great triple gem be on all.

Ven. S.Dharmapal Mahathero

Sanghanayaka (Supreme Patriarch)

Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha

(Supreme Sangha Mahanikaya of Bangladesh)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan