CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2015 của Chủ tịch ICDV

TT Thai-1

Nhân dân, các cộng đồng Phật giáo và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan rất tự hào và vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 12 – 2015/2558. Như tất cả chúng ta đều biết, sự kiện trọng đại này nhằm tạo ra sự hiểu biết giữa các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới và sau hết là mang lại hòa bình và ổn định cho thế giới nói chung trong thời gian này trước những khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng và nhiều thách thức.

Đối với các lễ kỷ niệm năm nay, trường Đại học Mahachulalongkornraja mà tôi vinh hạnh giữ trọng trách là Hiệu trưởng, đang hết sức cố gắng về thời gian và khả năng để tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 12 và dịp Đại lễ Kỷ niệm Sinh nhật 60 năm của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn vào ngày 02 tháng 04 năm 2015. Các chuẩn bị cần thiết đều đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu khách mời từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi xin chào đón tất cả quý vị về tham dự cùng chúng tôi trong hai đại lễ thiêng liêng này để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị hiểu biết cảm thông lẫn nhau và mang lại hòa bình cho nhân loại.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị.

Pháp hữu,

Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit

Hiệu trưởng trường Đại học Mahachulalongkornraja

Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học Phật giáo Quốc tế

Chủ tịch Hội nghị Vesak Liên Hiệp Quốc Quốc tế

THE MOST VENERABLE PROF. DR. PHRA BRAHMAPUNDIT

THE PRESIDENT OF IABU/ICDV

The people, the Buddhist communities and the Royal Government of Thailand are proud and privileged to have the honor of holding the 12th United Nations Day of Vesak Celebrations 2015/2558. As already known to many, this great event is aimed at creating understanding among the Buddhist communities worldwide which in the end would bring peace and stability to the world at large in this time of severe global crises and numerous challenges.

For the celebrations this year, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, of which I have the honor of serving as its rector, is rendering its efforts, time and energy towards successful the 12 th United Nations Day of Vesak Celebrations and Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary on April 2, 2015. Necessary preparations have been made to help facilitate foreign guests from all over the world.

I would like to welcome you all to join us for this concurrence of the two auspicious celebrations in order to bring greater mutual understanding and peace to mankind. 

May the blessings of the Triple Gems be upon you all.

Yours in the Dhamma,

 
The Most Venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit 
Rector, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
President, International Association of Buddhist Universities 
President, International Council of United Nations Day of Vesak

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan