CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2015 của Đại sứ nước Cộng hòa Singapore

 THÔNG ĐIỆP VESAK 2015

của Đại sứ nước Cộng hòa Singapore

 Tôi xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả Phật tử Thái Lan cũng như Phật tử khắp thế giới đang tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Đức Phật dạy tinh thần khoan dung và hòa hợp cho nhân loại. Ngài phản đối sự phân biệt đối xử đối với bất cứ ai trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tuổi tác hay tôn giáo. Đức Phật phản đối việc giết hại và bạo lực. Ngài nhấn mạnh đến tinh thần từ bi và nhân ái, khoan dung và không bạo lực, hướng dẫn chúng ta sống với nhau trong hòa bình và hòa hợp.

Singapore là một quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc. Một nghiên cứu gần đây về 232 quốc gia của Pew Research cho thấy Singapore có chỉ số cao nhất về danh mục đa tôn giáo. Người Singapore luôn ý thức rằng tuy họ có nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, song mọi người đều có trách nhiệm đóng góp một phần vào việc thúc đẩy nền hòa bình và đoàn kết như một dân tộc. Tinh thần hòa hợp, khoan dung và đoàn kết là một nền tảng hết sức cần thiết trong việc làm cho đất nước Singapore phát triển lớn mạnh, và đối với các quốc gia khác cũng vậy.

Nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, xin hãy để chúng tôi cũng được truyền cảm hứng để tăng thêm sức mạnh quyết tâm làm việc cùng nhau trên đất nước chúng tôi cũng như trên nhiều quốc gia khác, để thúc đẩy nền hòa bình và hòa hợp, để thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

 Bà Chua Siew San

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Singapore

tại Vương quốc Thái Lan

UNITED NATIONS DAY
OF VESAK CELEBRATIONS 2015 (B.E. 2558)

I send my best wishes to everyone, in Thailand as well as in other parts of the world, who celebrates the United Nations Day of Vesak.

Lord Buddha taught tolerance and the unity of mankind. He argued against discrimination against anyone on the basis of race, gender, age or religion. Lord Buddha was against killing and violence. His emphasis on compassion and benevolence, tolerance and non-violence,guide us to live with one another in peace and harmony.

Singapore is a multi-ethnic and multi-cultural country. A recent study of 232 countries by Pew Research found Singapore to have the highest score on the Religious Diversity Index.Singaporeans are very aware that with our many different religious beliefs, everyone must play their part to foster social harmony and unity as one people. This harmony, tolerance and unity are a necessary foundation for the developmentand growth of Singapore, as it also is for other countries.

As we celebrate the United Nations Day of Vesak, let us be inspired to strengthen our resolve to work together, with our own countrymen as well as with other nations, to foster peace and harmony so that the world will be a better place.

 

Mrs. Chua Siew San

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

of the Republic of Singapore to the Kingdom of Thailand

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan