CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2015 của Thủ tướng Úc

ttUc

THÔNG ĐIỆP VESAK 2015
CỦA THỦ TƯỚNG ÚC

Tôi rất vui khi gửi bức thông điệp này đến mọi người nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sinh, thành đạo và nhập diệt là một dịp lễ quan trọng đối với cộng đồng Phật giáo để cùng gặp gỡ nhau trong tình bằng hữu và để cho các cộng đồng có sự đánh giá sâu sắc hơn về văn hóa Phật giáo.

Cộng đồng Phật giáo trong sự đa dạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong những câu chuyện của người dân Úc.

Phật giáo là tôn giáo thiết thực nhất đứng thứ hai của nước Úc. Đối với nhiều người, nó mang đến ý nghĩa, mục đích và nguồn cảm hứng trong đời sống hàng ngày của họ.

Năm giới trong đạo Phật là không giết hại, không trộm cắp, tránh có hành vi hèn hạ phi đạo đức, không nói dối, không nghiện ngập, thật đúng là một đạo lý chung mà tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo hay văn hóa của chúng tôi đều nên phấn đấu hướng tới.

Vào lúc này, chúng ta làm lễ kỷ niệm sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo cho đất nước Úc. Tôi trân trọng ý nguyện của các bạn về tinh thần tôn trọng, lòng từ bi và trí tuệ như Đức Phật đã dạy.

Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người tham dự lễ kỷ niệm này.

Tony Abbott MP

Thủ tướng nước Úc

Ngày 26 – 05 – 2015

THE HON TONY ABBOTT MP

PRIME MINISTER OF AUSTRALIA

I am pleased to provide this message on the occasion of Vesak.

Celebrating the birth, enlightenment and passing of Sakyamuni Buddha, this is an important time for the Buddhist community to come together in fellowship, and for the broader community to deepen their appreciation of Buddhist culture.

The Buddhist community, in all its diversity, has become an integral part of the Australian story.

Buddhism is Australia’s second-most practiced religion. For many, it provides meaning, purpose and inspiration to their daily lives.

The five precepts of Buddhism: don’t kill, don’t steal, avoid dishonourable conduct, don’t lie, and don’t over-indulge, stand as a universal code of conduct that all people – regardless of our religion or culture – should strive towards.

At this time, we celebrate the contribution that the Buddhist community makes to Australia. I acknowledge your commitment to respect, compassion and understanding as taught by Buddha.

I send my best wishes to everyone attending this celebration.

The Hon Tony Abbott MP 
Prime Minister of Australia 
26 May 2015 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan