CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2017 của Đại lão HT. Napana Pemasiri Mahanayaka Thero

Thông điệp Vesak 2017 của Đại lão Hòa thượng Napana Pemasiri Mahanayaka Thero

Tông phái Ramangna Maha Nikaya, Tích Lan

Tôi vô cùng hoan hỷ gởi lời chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 được tổ chức trên đất nước Tích Lan của chúng tôi cùng với sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới và chúng tôi rất tự hào về điều đó vì chúng tôi là người Tích Lan.

Liên Hiệp Quốc công nhận tuyên bố ngày trọng đại này được xem là kết quả của việc đề xuất được đưa ra nghị luận vào cuối thập niên 1990. Đề xuất tối quan trọng này chính do cố Bộ trưởng Ngoại giao Tích Lan, Ông Lakshman Kadiragamar đề đạt lên Liên Hiệp Quốc, Ông cũng được các nước thừa nhận là nhân vật nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại. Việc Liên Hiệp Quốc chấp nhận đề xuất và sau đó tuyên bố Đại lễ Vesak là ngày Lễ thiêng liêng quốc tế, là niềm tự hào hoan hỷ vô cùng đối với Phật tử trên khắp thế giới.

Thuật ngữ “Buddhist” có nghĩa là một người hành động khôn ngoan, trí tuệ. Như thế, vị ấy sở hữu được những phẩm hạnh tốt đẹp, đó là kiên nhẫn, yêu thương, tốt bụng, từ bi và vị ấy luôn hành trì những đức hạnh này.  

Theo truyền thống Phật giáo, vị ấy cũng là người thọ trì năm giới. Chỉ những vị này mới được xem và được trân quý là những Phật tử thực thụ. Cũng cần phải đề cập ở đây, các nhà Sư Phật giáo phải chịu trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì nền đạo đức này.

Mong phước lành của Tam Bảo gia hộ cho tổ chức Liên Hiệp Quốc và mọi người trên khắp thế giới.

Đại lão Hòa thượng Aggamaha Panditha Napata Pemasiri Mahanayaka Thero
Tông phái Ramangna Maha Nikaya, Tích Lan.

Napana Pemasiri

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan