CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2017 của HT. Mahanayaka Thero

THÔNG ĐIỆP VESAK 2017

Hòa thượng Mahanayaka Thero
– Đại tự Wanshika Siyamopali Maha Nikakaye
– Giáo đoàn Asgiriya

Tôi lấy làm hoan hỷ khi được gởi bức thông điệp đặc biệt này đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017 và ngày kết thúc Đại lễ diễn ra tại Đại tự thờ xá lợi răng Đức Phật ở Kandy.

Đó là một đại thành tựu và là vinh dự lớn lao đối với người dân Tích Lan vì Đại lễ được diễn ra ở Tích Lan. Vào đầu năm 1999, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố Đại lễ Vesak là ngày Lễ Quốc tế theo kiến nghị của chúng tôi.

Lễ Tam Hợp là Đại lễ thiêng liêng nhất của hầu hết Phật tử trên khắp thế giới. Nó ghi dấu ba sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật Gautama. Sự kiện đầu tiên là đản sanh của Ngài tại vườn Lâm-tỳ-ni, sự kiện quan trọng thứ hai là Ngài chứng quả Chánh đẳng giác trở thành đấng Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng và sự kiện thứ ba ngày nhập diệt Vô dư y Niết-bàn tại thành Câu-thi-na.

Những sự kiện này tạo ra một loạt các lễ kỷ niệm trong Phật giáo và văn hóa của người dân Tích Lan trong dịp lễ kỷ niệm Vesak. Lễ hội Vesak vô hại và an lành. Các tín đồ và người hành hương chiêm bái về chật các tự viện, họ mặc y phục trắng tinh để làm lễ, những nghi thức buổi đầu để tịnh thóa tâm hồn khỏi tham vọng thế gian. Những người khác trong gia đình cùng nhau dâng hoa, thắp đèn, hương cúng dường. Họ trang trí nhà cửa bằng lồng đèn và một một số khác đi bố thí ở gần chùa chiền. Họ phát thức ăn thức uống miễn phí cho mọi người như một nghĩa cử chia sẻ niềm vui và an lạc đến tất cả không phân biệt chủng tộc, tôn giáo.  

Ngoài những buổi lễ kỷ niệm thông thường như thế, sự chú ý của thế giới sẽ tập trung về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Tích Lan.

Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất của Vesak chính là những lời dạy của vị Đức Phật (dhamma) hướng dẫn người thực tập về đến Niết- bàn, mà muốn đạt được điều này cần phải có trí tuệ, thanh lọc thân tâm, nhận diện ý nghĩa chân thật của cuộc đời, chinh phục được nó. Trong ngày lễ đặc biệt này, chúng ta hãy dâng hiến hết mình để được thể hội với giáo pháp, thoát khỏi mọi tham ái dục lạc thế gian.

Nguyện cầu năng lượng thiêng liêng của xá lợi răng Đức Phật gia hộ cho tất cả mọi người.  

Hòa thượng Warakagoda Dhammasiddhi Sri Pangnananda Gnanarathanabidhana Maha Nayaka Thero

Asgiriya Maha Viharaya

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan