CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2017 của Thủ tướng Tích Lan

THÔNG ĐIỆP VESAK 2017

Thủ tướng Tích Lan - Ranil Wickremesinghe

Là một quốc gia gìn giữ nhiều gia sản Phật giáo quý báu và nổi tiếng là đất nước với truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, Tích Lan vinh dự đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Đại hội Phật giáo Thế giới năm nay.

Đây đúng thời gợi nhớ lại cố Tiến sĩ Gunapala Malalasekera đã đặt nền tảng ban đầu hướng tới việc tổ chức Đại hội Phật giáo Thế giới trở thành hiện thực. Đề xuất tuyên bố ngày lễ Vesak Liên Hiệp Quốc đã được Lakshman Kadiragamar – Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đưa ra.

Thật không còn nghi ngờ gì nữa, Đại hội Phật giáo Thế giới đã đóng vai trò như một nhịp cầu đưa các nước Phật giáo về gần nhau trong tinh thần đoàn kết, đồng thời tăng cường phạm vi hợp tác tâm linh và các hoạt động, nâng cao khả năng sáng kiến đặt nền tảng trên niềm tin.

Nguyện cho thế giới thực sự thể nghiệm được lòng từ bi tuyệt mỹ của Phật giáo hướng đến sự chung sống hòa bình, hòa hợp hơn trong ánh sáng của Đại lễ Vesak 2017 và Đại hội Phật giáo Thế giới đang chiếu khắp chúng ta.

Ranil Wickremesinghe

Prime Minister

30th January 2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan