CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2019 của ngài Tam Tạng VII Sīlakkhandhabhivaṃsa, Myanmar

THÔNG ĐIỆP VESAK 2019
của ngài Tam Tạng VII Sīlakkhandhabhivaṃsa, Myanmar

Kính thưa chư tôn đức,
Kính thưa quí ông, quí bà,
Kính thưa quí vị quan khách và thân hữu,

Tôi rất hạnh phúc khi tham dự Đại lễ Vesak Quốc tế được tổ chức ở Việt Nam năm nay. Đây là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Bởi vì chính ngày này đánh dấu ba sự kiện cực kỳ quan trọng trong cuộc đời đức Phật, đó là sự Đản sanh, Thành đạo và Viên tịch của Đức Phật.

Cả cuộc đời đức Phật là tấm gương của một vị Thầy nỗ lực phục vụ không biết mệt mỏi vì hạnh phúc và an lạc của quần sanh.

Thế giới ngày nay có quá nhiều sự bất hoà và bạo lực; con người sống thờ ơ, lãnh đạm với nhau bởi vì họ không sống theo lời dạy của đức Phật. Lời dạy của Ngài khi thực hành có thể thay đổi những hoàn cảnh giữa cộng đồng, trong một thành phố, trong một đất nước và trên toàn thế giới. Nó có thể thay đổi đời sống của con người, có thể làm con người thưởng thức đời sống hơn và sống cuộc đời an toàn hơn.

Những gì đức Phật đã dạy trên 2500 năm trước về tâm từ vẫn có thể áp dụng trong xã hội hiện đại ngày nay. Chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp từ việc thực hành phẩm chất này.

Nhân ngày đại lễ Vesak này chúng ta hãy cùng nhau thực hành lời dạy của đức Phật và khuyến khích người khác cùng thực hành để thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Xin cám ơn quí vị.

Việt dịch: Sư Từ Minh, Thạc sĩ Phật học trường Đại học Phật giáo Quốc tế Sitagu, Myanmar
=======
REMARKS ON THE DAY OF VESAK 2019
of Tipiṭakakovida sayadaw - U. Sīlakkhandhabhivaṃsa, Myanmar
Yangon, April 15, 2019

- Excellencies,
- Ladies and gentlemen,
- Dear guests and friends.

I am so much happy to participate in celebrating the International Day of
Vesak in Vietnam this year. This is a day that is sacred and specially
meaningful for all Buddhists around the world. Because, on this day, we mark
three extremely important events in the Buddha’s life: the Birth, the
Enlightenment and the Passing away of the Buddha.

The whole life of the Buddha is an example of energetic teacher and serve
tirelessly for happiness, benefits of human and held beings to be free from
sufferings. The central of His teachings is based on the principle of compassion and harmony.

There is much disharmony and violence in the world today and people
apathetic toward each other due to they do not follow the teachings of the
Buddha especially compassion which can change the situations in the
community, in the city, in the country, in the world. It can change the life of
people. It can make people enjoy life more. They can live their lives in more
safety. They can live in more comfort and more peacefulness.

What the Buddha taught more than 2500 years ago about Mettā can still be
implemented into society in these modern days. We will get good results from
the practice of this quality.

On this Day of Vesak, let us practice and encourage other people to practice
the teachings of the Buddha for a better world.

Thank you.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan